Atoms/icons/24/grey/info-24

V sobotu 30. septembra máme pre vás otvorené pobočky v Bratislave v čase od 8:00 do 20:00 hod; ostatné pobočky v čase od 8:00 do 14:00 hod. Príďte sa prepoistiť osobne alebo volajte callcentrum v čase od 8:00 do 13:00 hod. 

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Test mentálneho zdravia ako prevencia demencie

Význam starostlivosti o duševné zdravie je už v dnešnej dobe bežnou a čoraz prízvukovanejšou témou. Ako poistenka či poistenec Union zdravotnej poisťovne nad 50 rokov máte nárok na absolvovanie Testu mentálneho zdravia u všeobecného lekára.
test mentálneho zdravia
test mentálneho zdravia

Čo od nás dostanete?

Vďaka pravidelnému absolvovaniu Testu mentálneho zdravia môže váš lekár odhaliť prvé signály poruchy pamäti. Medzi najzávažnejšie choroby, ktoré ničia pamäť a duševné zdravie, patrí najmä Alzheimerova choroba. V rámci preventívnej prehliadky máte nárok na:

Odchýlky zistené týmto testom, pomôžu identifikovať príznaky sprevádzajúce vznikajúce psychické ochorenia. Včasnou diagnostikou a následnou liečbou tak predídete závažnejším komplikáciám.

Čo je Alzhaimerova choroba a čo spôsobuje?

Ide o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchou kognitívnych (poznávacích) funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa, formovať úsudok a prispôsobovať sa podmienkam prostredia.
V poslednom období postihuje čoraz viac ľudí mladších vekových kategórií, preto je toto ochorenie považované za mimoriadne vážny problém.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.