Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Test mentálneho zdravia ako prevencia demencie

Aj o mentálne zdravie sa treba starať rovnako ako o zdravie tela. Zistite na čo slúži, a kde môžete absolvovať test mentálneho zdravia.
Test mentalneho zdravia ako prevencia demencie

Test mentálneho zdravia môže odhaliť prípadné riziko začínajúcich porúch pamäti

Aj o mentálne zdravie sa treba starať

To, že nám pamäť funguje, berieme ako samozrejmosť. Znepokojenie začneme cítiť až keď sú prípady zabúdania častejšie. Medzi choroby, ktoré ničia pamäť, patrí najmä Alzheimerova choroba. Ide o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchou kognitívnych funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa, formovať úsudok a prispôsobovať sa podmienkam prostredia.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí demencia Alzheimerovho typu medzi jednu z 10 najčastejších príčin úmrtí. V poslednom období postihuje čoraz viac ľudí mladších vekových kategórií, preto vyspelé štáty považujú toto ochorenie za mimoriadne vážny problém. Nestačí byť len fyzicky zdravý, dôležitá je aj kognitívna zdatnosť, teda mentálne zdravie.

Je možné Alzheimerovu chorobu vyliečiť?

V súčasnosti neexistuje účinná liečba tohto ochorenia, k dispozícii sú len lieky, ktoré dokážu oddialiť najťažšie štádiá ochorenia, zlepšiť kvalitu života a udržať samostatnosť. Podľa najnovších vedeckých poznatkov však nemusí mozog s pribúdajúcim vekom automaticky starnúť, pretože pre zachovanie jeho správnych funkcií nie je dôležitý počet mozgových buniek (ten v priebehu života neustále klesá), ale prepojenie medzi nimi. Tieto prepojenia vznikajú a zahusťujú sa častým a správnym stimulovaním mozgu.

Union zdravotná poisťovňa umožňuje svojim poistencom absolvovať Test mentálneho zdravia v rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára každé dva roky.

Ide o rýchly orientačný test, vďaka ktorému je možné odhaliť prípadné riziko začínajúcich kognitívnych porúch. Na základe jeho výsledku lekár odporučí pre vás vhodný typ mentálneho tréningu alebo cielené vyšetrenie u špecialistu (psychiatra alebo neurológa).

Optimálna prevencia demencie

  • Stimulácia mozgu – primeraná a pravidelná mentálna námaha podnecuje tvorbu nových spojení medzi nervovými bunkami.
  • Dostatok fyzickej aktivity – vplyv pohybu na mozog je spojený s merateľnými biochemickými zmenami. Nervové bunky vytvárajú medzi sebou nové spoje a o väčšom počte sa uvoľňujú neurotransmitery. Tým nastane rýchlejšie spracovanie informácií a aj pamäť pracuje lepšie.
  • Pravidelný príjem vitamínov skupiny B, vitamínu C, E a minerálov ako sú vápnik, fosfor a horčík. Ich optimálna kombinácia v strave umožní predchádzať poklesu kognitívnych funkcií súvisiacich s vekom.
  • Udržiavanie hladiny cukru v krvi v rovnováhe – vysoká hladina glukózy v tele negatívne ovplyvňuje funkciu mozgu.
  • Monitorovanie hodnoty parametrov ako sú hmotnosť, tlak krvi, hladina cholesterolu, homocysteínu a vitamínu D.
  • Sociálna interakcia – zapájanie sa do spoločenských aktivít, medziľudská komunikácia, eliminácia izolácie.
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.