Operácia kĺbov v hodnote 2 500 EUR zdarma

Potrebujete operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu? Union zdravotná poisťovňa má pre svojich poistencov 100% zľavu na operáciu kĺbov a kvalitnú profesionálnu starostlivosť v zariadení Clinica Orthopedica.
Operacia klbov zdarma
Operacia klbov zdarma

Špičková operácia kĺbov v hodnote 2 500 EUR úplne zdarma a nadštandardný rehabilitačný pobyt s polovičnou zľavou

Plánujete operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu? Či sa už táto diagnóza týka vás alebo vášho známeho, máme dobrú správu! Zdravotná poisťovňa Union si pre vás v rámci unikátnej spolupráce s Clinicou Orthopedicou pripravila 100 % zľavu z úhrady za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení pri tejto operácii.

Ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, tak na špičkovej klinike s bohatými skúsenosťami so starostlivosťou o pohybový aparát dostanete kvalitnú zdravotnú starostlivosť v príjemnom prostredí a to úplne zadarmo.

Ako to bude prebiehať?

Jednoducho zatelefonujete na recepciu Clinica Orthopedica na tel. č. +421 917 620 620 a dohodnete si vstupné vyšetrenie. Ak na ňom lekár skonštatuje, že ste vhodný pacient pre výmenu kolenného alebo bedrového kĺbu a vy sa rozhodnete pre operáciu v tomto zariadení, nebudete za ňu platiť vôbec nič.

Bežný poplatok za nadštandard pri výmene kolenného alebo bedrového kĺbu je pritom 2 500 EUR. So 100 % zľavou od poisťovne Union máte nárok na:

 • titánovú náhradu bedrového alebo kolenného kĺbu,
 • špičkovú starostlivosť kvalifikovaného personálu,
  ubytovanie v nadštandardnej izbe hotelového typu (max 2 postele v izbe, vlastné sociálne zariadenie, klimatizácia, výber z 3 jedál denne, TV, internet, denná tlač),
 • dve pooperačné kontroly. Počas prvej vám budú vybrané stehy a počas druhej skontrolovaný stav kĺbu.

Po výmene kĺbu v Clinice Orthopedice má náš poistenec možnosť využiť aj intenzívny rehabilitačný pobyt s polovičnou zľavou. Priestory sú úplne nové s moderným vybavením. V cene rehabilitácie je zahrnuté:

 • ubytovanie hotelového typu (tv, wifi, wc na izbe)
 • cvičenie s fyzioterapeutom 3x za deň
 • podľa stavu a kondície pacienta sa môže nahradiť motodlahou, alebo pridaním fyzikálnej terapie (laser, elektroliečba, ultrazvuk, hĺbková oscilácia a iné.)
 • kontrola a ošetrovanie operačnej rany
 • prevencia tromboembolických komplikácii
 • asistovaná pooperačná hygiena
 • nepretržitá starostlivosť
 • strava 5x denne a pitný režim
 • telocvičňa k dispozícii aj mimo časov na rehabilitáciu
 • káva a denná tlač
 • dohľad špecialistov z Clinica Orthopedica

Viac informácií o rehabilitáciách sa dá dočítať tu.

V prípade, že máte záujem o nadštandardné služby, môžete si za poplatok objednať aj:

 • výber iného ako klinikou prideleného operatéra,
 • lekára na telefóne 24 hodín denne,
 • certifikát pre vycestovanie s implantátom do zahraničia,
 • rehabilitačnú pomôcku na cvičenie doma,
 • samostatnú izbu, prípadne ubytovanie rodinného príslušníka na izbe kliniky.
Clinica Orthopedica

Clinica Orthopedica operuje svojich pacientov priebežne – ak nemáte zdravotný problém, pre ktorý by ste museli operáciu odložiť až do jeho vyliečenia, budete zoperovaný v krátkom čase. Union zdravotnú poisťovňu nemusíte vopred o zľavu žiadať, ani vypĺňať žiadne papiere, ani čakať na schválenie.

Prečo Clinica Orthopedica?

Táto klinika sa špecializuje na operácie bedrových a kolenných kĺbov – urobí ich do roka viac ako niektoré iné nemocnice – má preto viac skúseností a výsledky svedčia o tom, že prácu odvádza kvalitne. Od roku 2005 ošetrili nespočetné množstvo pacientov a lekársky tím absolvoval takmer 10 000 úspešných ortopedických operácií. O kvalite personálu svedčí aj fakt, že klinika je školiacim pracoviskom pre špecialistov ortopédov-operatérov, ktorí sa chcú zdokonaliť v operáciách umelých kĺbov.

 Zistite viac na webstránke kliniky.

Ako na to?

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia