Poistenec

Platby

Som SZČO a chcem zmeniť výšku preddavku. Je to možné?

V Union zdravotnej poisťovni mi vznikol preplatok. Ako môžem požiadať o jeho vrátenie?

Chcem požiadať o splátkový kalendár. Kam môžem doručiť žiadosť?

Mám voči zdravotnej poisťovni dlh. Mám záujem o úhradu formou splátkového kalendára. Aké sú podmienky?

Ako môžem požiadať zdravotnú poisťovňu o odklad splatnosti preddavkov?

Za aké obdobie môžem požiadať o odklad splatnosti preddavkov? Aký je nový termín splatnosti?

Kto má nárok na odklad splatnosti preddavkov kvôli pandemickej situácii?

Som samoplatiteľ/SZČO. Akým spôsobom uhrádzam poistné?

Som samoplatiteľ/SZČO. Aká je mesačná výška platby za zdravotné poistenie?

V práci som čerpal/a neplatené voľno. Koľko je potrebné zaplatiť za poistné za tieto dni?

Som platiteľ poistného. Môžete mi vystaviť potvrdenie, že voči zdravotnej poisťovni nemám žiadne pohľadávky?

Ročné zúčtovanie

Stratil/a som výsledok ročného zúčtovania poistného. Ako môžem požiadať o nový rozpis?

Stratil/a som výkaz nedoplatkov. Ako môžem požiadať o nový výkaz?

Obdržal/a som ročné zúčtovanie, s ktorým nesúhlasím. Akým spôsobom môžem podať námietku?

Benefity

Prečo sa stať poistencom Union zdravotnej poisťovne?

Prečo je potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny tak dôležité, ak chcem požiadať o preplatenie dentálnej hygieny?

Aký je zoznam vyšetrení v rámci preventívnych prehliadok nad rámec zákona?

Za akých podmienok môžem dostať odmenu za absolvovovanie preventívnych prehliadok?

Za akých podmienok mi môžete preplatiť príspevok 30 eur pre zakúpený monitor dychu pre bábätko?

Za akých podmienok mi môžete zadarmo požičať monitor dychu pre bábätko a aký je na to postup?

V ktorom zmluvnom zariadení musím absolvovať umelé oplodnenie, aby mi bol poskytnutý príspevok?

Aké sú najčastejšie využívané benefity Union zdravotnej poisťovne?

Kedy sú vyplácané doplatky za lieky?

Kto má nárok na benefit doplatky za lieky a ktorých liekov sa benefit týka?

Akým spôsobom sa vyplácajú doplatky za lieky z benefitu a akým spôsobom dostanem doplatky za lieky zo zákona?

Aké sú podmienky Union zdravotnej poisťovne pre zisk príspevku na umelé oplodnenie?

Chystám sa na umelé oplodnenie. Prispieva Union zdravotná poisťovňa na tento zákrok?

Zobrazuje sa v Online pobočke celková suma, ktorú som doplácal/a za lieky?

Je príspevok 100 eur na zuby ročne limitovaný vekom?

Ako získam príspevok 100 eur na zuby ročne?

Kto má nárok na príspevok 100 eur na zuby ročne? Na čo môžem príspevok uplatniť?

Žiadosti a oznámenia

Som Slovák/Slovenka, pracujem a som poistený/á v zahraničí. Rád by som aj naďalej navštevova/a lekárov na Slovensku. Je to možné?

Chcem požiadať o prenosný formulár do zahraničia. Aký je postup?

Vydala som sa. Ako nahlásim zmenu priezviska poisťovni?

Menil/a som adresu trvalého pobytu. Je potrebné nahlásiť zmenu poisťovni?

Ukončil/a som živnosť. Mám povinnosť to oznámiť zdravotnej poisťovni?

Založil/a som si živnosť. Mám povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni?

Zmenilo sa mi rodné číslo. Ako nahlásim zmenu poisťovni?

Som SZČO a zmenil/a som adresu podnikania / Obchodné meno. Kde môžem nahlásiť zmenu?

Zmenil/a som bankový účet. Ako môžem oznámiť zmenu zdravotnej poisťovni?

Zostávam doma s malým dieťaťom, ale už nemám nárok na príspevok od štátu. Musím za seba platiť zdravotné poistenie?

Vlastním občiansky preukaz s čipom. Môžem sa ním preukázať pri návšteve lekára, alebo potrebujem preukaz poistenca?

Som nezamestnaný/á a nie som evidovaný/á na úrade práce. Mám povinnosť platiť zdravotné poistenie? Je potrebné doručiť vám nejaké potvrdenie?

Stratil/a som preukaz poistenca. Môžem požiadať o vydanie nového preukazu emailom?

Zdravotná starostlivosť

Ako dlho trvá vyjadrenie k žiadosti o preplatenie ošetrenia u nezmluvného lekára?

Navštevujem nezmluvného lekára a mám záujem o preplatenie ošetrenia.

Kedy mi budú vrátené doplatky za lieky na predpis, ktoré som uhrádzal/a v lekárni?

Je potrebné žiadať o vrátenie doplatkov za lieky? Je potrebné doložiť doklady o zaplatení?

Mám zdravotne postihnuté dieťa. Aká je moja spoluúčasť pri doplatkoch za lieky?

Mám malé dieťa. Aká je moja spoluúčasť pri doplatkoch za lieky?

Som dôchodca/dôchodkyňa. Aká je moja spoluúčasť pri doplatkoch za lieky?

Som držiteľom preukazu ZŤP. Aká je moja spoluúčasť pri doplatkoch za lieky?

Kedy mi budú vrátené doplatky za lieky, ktoré sa preplácajú zo zákona?

Nedoplatok

Obdržal/a som list s oznámením o nedoplatku, ale chcem sa odvolať. Ako mám postupovať?

Obdržal/a som list s oznámením o nedoplatkoch. Akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Kúpeľná starostlivosť

Do akého termínu musí poistenec absolvovať kúpeľnú liečbu?

Absolvovanie kúpeľnej liečby/ nástup na kúpeľnú liečbu bez schváleného návrhu:

Aký je termín nástupu?

Predĺženie platnosti návrhu/ indikácie:

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu?

Zmena zdravotnej poisťovne:

Pri neschválení návrhu na kúpeľnú liečbu:

Kto môže vystaviť návrh na kúpeľnú liečbu?

Ako a kde si môže poistenec podať návrh na kúpeľnú starostlivosť?

Prihlásenie a odhlásenie

Som cudzinec, pracujem na Slovensku a chcem byť poistený v Union zdravotnej poisťovni. Ako mám postupovať?

Vrátil/a som sa zo zahraničia, z krajiny mimo Európskej únie a vyplnil/a som prihlášku do Union zdravotnej poisťovne. Aké ďalšie doklady je potrebné doložiť?

Narodilo sa nám dieťa. Ako ho môžeme prihlásiť do zdravotnej poisťovne?

Vrátil/a som sa zo zahraničia a mám záujem prihlásiť sa do Union zdravotnej poisťovne.

Odchádzam pracovať do zahraničia. Je potrebné odhlásiť sa z vašej zdravotnej poisťovne?

Vrátil/a som sa zo zahraničia, som v karanténe a rád by som sa stal/a poistencom Union zdravotnej poisťovne. Môžem tak urobiť online?

I am a foreigner and I am leaving Slovakia. How can I terminate my health insurance in Union insurance company?

Mám záujem o prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne.

Podal/a som prihlášku na zmenu do Union zdravotnej poisťovne. Zmenil/a som však názor a chcem podanie prihlášky zrušiť.

Manžel/ka pracuje v zahraničí v rámci EÚ a ja spolu s deťmi žijeme na Slovensku. Ja nie som na území SR ekonomicky aktívny. Kde máme byť poistení?

Manžel/ka pracuje v zahraničí v rámci EÚ a ja spolu s deťmi žijeme na Slovensku. Ja som na území SR ekonomicky aktívny. Kde máme byť poistení?

Som Slovák pracujúci v zahraničí, mimo štátov Európskej únie. Ako mám postupovať, ak chcem byť na Slovensku bezplatne ošetrovaný?

Som Slovák pracujúci v zahraničí, v štátoch Európskej únie. Ako mám postupovať, ak chcem byť na Slovensku bezplatne ošetrovaný/á?

Odchádzam podnikať do zahraničia. Mám voči zdravotnej poisťovni nejakú povinnosť?

Doklady a oznámenia údajov a platby

Chcem sám za seba platiť zdravotné odvody. Ako mám postupovať?

Online pobočka

Môžem požiadať o preplatenie bločkov za vakcíny proti rotavírusom?

Aké doplatky za lieky sa zobrazujú v Online pobočke pod kontom dieťaťa?

Opätovné zaslanie prístupov do online pobočky - doručenie poštou.

Opätovné zaslanie prístupov do online pobočky - elektronická forma.

Prihláste sa a dostanete viac personalizovanú pomoc

Získajte 5% zľavu na ďalšie poistenie

Stále zdokonalujeme naše produkty. Preto sme sa rozhodli, že vás odmeníme 5% zľavou na ďalšie poistenie, ak sa s nami podelíte o vaše skúsenosti.