Zoznamy dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení sme povinní uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci zoznam svojich dlžníkov na tejto stránke.

Dlžník

Za dlžníka sa v zmysle zákona o zdravotnom poistení považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému evidujeme ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku v celkovej sume vyššej ako 100 EUR na:

elektronicka podatelna obr

Nárok dlžníka na úhradu
zdravotnej starostlivosti

Poistenci zaradení do zoznamu dlžníkov majú nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V zozname sa nachádzajú aj poistenci, ktorí majú nárok na úhradu plnej zdravotnej starostlivosti, a to v prípade, ak ide
o poistenca:

Doplňujúce informácie

Podanie námietky

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov má právo namietať svoje zaradenie do zoznamu dlžníkov.

Union zdravotní poisťovňa je povinná preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do 5 pracovných dní od jej prijatia.

Podanie námietky

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov má právo namietať svoje zaradenie do zoznamu dlžníkov.

Union zdravotná poisťovňa je povinná preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do 5 pracovných dní od jej prijatia.

Námietku môžete zaslať aj písomne na adresu:
Union zdravotná poisťovňa, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Námietku môžete zaslať aj písomne na adresu:
Union zdravotná poisťovňa,
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov