Atoms/icons/24/grey/info-24

Info…

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Príspevok na očkovanie nad rámec zákona

Union zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom príspevky na očkovacie vakcíny, ktoré patria medzi nepovinné vo výške 50 až 100% z ich ceny
Prispevok na ockovanie nad ramec zakona
Prispevok na ockovanie nad ramec zakona

Príspevok na očkovanie nad rámec zákona

Očkovanie patrí medzi efektívne preventívne opatrenia, vďaka ktorému môžeme predchádzať vzniku infekčných ochorení.

Zo zákona zdravotné poisťovne plne uhrádzajú v rámci povinného očkovania vakcíny proti ochoreniam ako napríklad čierny kašeľ, záškrt, tetanus, detská obrna, osýpky, mumps, rubeola, rakovina krčka maternice a iné.

Union zdravotná poisťovňa poskytuje však svojim poistencom aj príspevky na rôzne očkovacie vakcíny, ktoré patria medzi nepovinné / odporúčané, vo výške 50 až 100% z ich ceny. Postup ako uplatniť príspevok nájdete nižšie.

Postup pri očkovaní proti chrípke a osýpkam

Postup pri očkovaní pri ostatných vakcínach

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.