Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Príspevok vo výške 50 % z ceny očkovacej látky na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde od Union zdravotnej poisťovne
Ockovanie proti kliestovej encefalitide

Union zdravotná poisťovňa uhradí svojim poistencom od 1 roka príspevok na každú z troch dávok očkovacej látky Encepur Children, Fsme – immin Junior, Encepur Adults, Fsme - immun vo výške 50 %.

Atoms/illustrations/green/vakciny

Kliešťová encefalitída je akútne ochorenie postihujúce centrálny nervový systém (zápal mozgových blán a zápal mozgu). Typickým príznakom sú vysoké horúčky, malátnosť a bolesti hlavy. Ochorenie spôsobuje vírus, ktorý na človeka prenáša kliešť. Nákazu z divých zvierat môžu kliešte preniesť aj na domáce zvieratá, napr. kozy, ktorých produkty môžu byť tiež faktorom nákazy (surové mlieko, syry…).

Inkubačný čas ochorenia sa pohybuje v rozpätí 7 – 14 dní. Pri nekomplikovanom priebehu vyraďuje ochorenie postihnutého na 3 – 4 mesiace z pracovnej aktivity. Účinným prostriedkom pred ochorením je očkovanie.

Očkovanie pozostáva z 3 dávok očkovacej látky podanej injekčne do svalu. Optimálne je začať s očkovaním v posledných zimných mesiacoch napr. vo februári, po prvej dávke druhú podať v intervale 1 mesiaca a 3. dávku za 6 mesiacov. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie 1 dávkou.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Postup pri očkovaní