Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Nadštandardné vyšetrenie očí vo vybraných klinikách zadarmo

Včasná návšteva očného lekára dokáže zachrániť zrak. Pri mnohých očných ochoreniach platí, že sú dobre liečiteľné, pokiaľ sa diagnostikujú včas. Nepodceňte nastupujúce ťažkosti. S nami budete mať špeciálne vyšetrenie OCT - optickú koherentnú tomografiu - vo vybraných klinikách zadarmo.
Opticka koherentna tomografia
Opticka koherentna tomografia

Čo od nás dostanete?

V mnohých prípadoch problémov so zrakom je včasné zachytenie problému možné prostredníctvom špeciálneho vyšetrenia OCT – optickej koherentnej tomografie. 

S nami absolvujete toto nadštandardné vyšetrenie vo vybraných klinikách na Slovensku zadarmo. Vy neplatíte nič a platba za vyšetrenie je nami uhrádzaná priamo poskytovateľovi.

V čom je OCT výnimočné?

Optická koherentná tomografia poskytne lekárovi oveľa podrobnejšie informácie o stave sietnice a jej jednotlivých vrstvách, vďaka čomu bude môcť efektívnejšie nastaviť liečbu. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a zmapuje sietnicu, následne vytvorí rezy jej štruktúrou, ktoré lekár potrebuje zobraziť a umožní presne indikovať aplikáciu liekov.
Vyšetrenie OCT je bezbolestné, relatívne krátke a väčšinou pri ňom nie je potrebné rozkvapkávanie oka, takže hneď po vyšetrení môžete odísť alebo šoférovať.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.