Optická koherentná tomografia

Vyšetrenie, ktoré odhalí závažné očné ochorenia, majú naši poistenci vo vybraných očných klinikách zadarmo.
Opticka koherentna tomografia
Opticka koherentna tomografia

Vyšetrenie, ktoré odhalí závažné očné ochorenia, majú naši poistenci vo vybraných očných klinikách zadarmo

Až deväť z desiatich ľudí príde o zrak pre neskorú návštevu očného lekára. Na preventívne vyšetrenie zraku sa však  často zabúda, pretože očné ochorenia sa vyvíjajú pomalšie a oči príliš nebolia ani pri vážnych stavoch. Keď sa prejavia  prvé výraznejšie príznaky ochorenia očí,  môže byť už  neskoro a trvalé poškodenie býva nezvratné. U očných ochorení však platí, že sú pomerne dobre liečiteľné, pokiaľ sa diagnostikujú včas.  V mnohých prípadoch je včasné zachytenie problému možné prostredníctvom optickej koherenčnej tomografie.

Optická koherentná tomografia (OCT) poskytne lekárovi oveľa podrobnejšie informácie o stave sietnice a jej jednotlivých vrstvách než to umožnili doterajšie vyšetrovacie metódy. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu. Následne vytvorí rezy jej štruktúrou na akomkoľvek  mieste, ktoré lekár potrebuje zobraziť a umožní presne indikovať aplikáciu liekov do sklovca, ktoré zastavujú rast nežiadúcich ciev na sietnici. Navyše vďaka dokonalej optike a softérovému vybaveniu vypracúva lekárovi vysoko profesionálne analýzy a grafické zobrazenie získaných výsledkov.

Vyšetrenie na OCT je bezbolestné, relatívne krátke a väčšinou nie je potrebné rozkvapkávanie oka, takže ihneď po vyšetrení je možné odísť, riadiť auto a normálne zaostrovať.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú nadštandardné očné vyšetrenie optickým koherenčným tomografom zadarmo vo vybraných očných klinikách na Slovensku.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Región

Imunoalergológia Dzurilla s.r.o.

Nitra

Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu 

Liptovský Mikuláš

DaLG s.r.o.

Bratislava

NeoVízia s. r. o.

Trnava

Neovízia s. r. o. 

Bratislava

Očné centrum Sokolík, s.r.o. 

Trenčín

OFTAL BB, s.r.o. 

Banská Bystrica

3 F s.r.o. 

Košice

Vyšetrenie uhrádzame priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, takže naši poistenci sa v uvedených očných klinikách preukážu kartičkou poistenca a nemusia nič doplácať.

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia