Balíček výhod pre zdravý zrak

Prečítajte si viac informácii o možnosti absolvovať rôzne bezplatné vyšetrenia očí v súkromnom Očnom centre Sokolík v Trenčíne.
Zdravy zrak Sokolik

Balíček výhod pre zdravý zrak poistencov Union zdravotnej poisťovne

Ako poistenec Union zdravotnej poisťovne máte možnosť absolvovať bezplatné alebo zvýhodnené vyšetrenia v súkromnom Očnom centre Sokolík v Trenčíne.

Váš zrak je najcennejším zmyslom, ktorý máte, a preto by ste mali dbať na jeho pravidelnú kontrolu. Zhoršenie zraku netreba v žiadnom prípade podceňovať pretože môže viesť k obmedzeniam v každodenných aktivitách ako aj negatívne vplývať na kvalitu života. Skorou diagnostikou sa darí predchádzať závažným očným ochoreniam a ich komplikáciám.

Preto v rámci nadštandardnej formy spolupráce Union zdravotnej poisťovne a Očného centra Sokolík prinášame balíček výhod pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Najzaujímavejšou výhodou je možnosť bez doplatku absolvovať dôsledné vyšetrenie očí prostredníctvom optickej koherenčnej tomografie (OCT). Toto vyšetrenie je nevyhnutné pri väčšine očných zákrokov a pre stanovenie správneho liečebného postupu. Všetky náklady na OCT vyšetrenie za vás uhradí Union zdravotná poisťovňa.

Očné centrum Sokolík pre poistencov Union zdravotnej poisťovne ponúka aj zaujímavé zľavy, ktoré vašej peňaženke ušetria ďalšie financie až do výšky 175 EUR.

MetodaBežná cenaCena pre poistencov
Union Zdravotnej poisťovne
OCT (Optická koherenčná tomografia)25 EUR0 EUR
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz40 EUR0 EUR
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane alebo zbrojného pasu50 EUR0 EUR
Posudok o zdravotnej spôsobilosti do zamestnania alebo na štúdium20 EUR0 EUR
Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky s ochrannými filtrami a kontrastnou citlivosťou60 EUR50 EUR
Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky a na stred bez okuliarov300 EUR275 EUR
Artelac Rebalance očné kvapky4 EUR3 EUR
MacuShield 30 tbl – výživový doplnok17 EUR15 EUR
MacuShield 90 tbl – výživový doplnok43 EUR41 EUR

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia