Pomôžeme vám s doplatkom na okuliarové rámy

Každý rok vám prispejeme 20 eur na nákup dioptrického okuliarového rámu pre dieťa.
Pomozeme vam s doplatkom na okuliarove ramy

Podľa štatistických údajov potrebuje okuliare približne jedno z piatich detí. Deti často okuliarové rámy poškodia, zničia, alebo z nich vyrastú. Vy ako rodičia ich preto musíte kupovať častejšie. Z verejného zdravotného poistenia všetky poisťovne preplácajú raz ročne sumu 5 eur na okuliarový rám  deťom do 18 rokov. Táto čiastka však v žiadnom prípade nepostačuje.

Preto vám Union pomáha riešiť finančnú záťaž a v rámci Očného balíka v hodnote 100 eur   vám od 1. 7. 2021 ponúka raz ročne príspevok vo výške 20 eur na okuliarové rámy na okuliare, predpísané očným lekárom, pre deti do 17 rokov (vrátane) – do dňa 18-tych narodenín.

Ak vaše dieťa potrebuje okuliare, alebo zlomí rám či stratí tie, ktoré má, môžete využiť náš príspevok a v krátkom čase mu kúpiť nové s rámom podľa želania.

Príspevok na okuliarový rám vo výške 20 eur  poukážeme na účet zákonného zástupcu dieťaťa* na základe správne  vyplnenej  žiadosti, doloženia dokladu o zaplatení a potvrdenia o predpísaní okuliarov lekárom.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40
*aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa musí byť poistencom Union ZP

Ako na to?

V období do 30. 6. 2021 majú naši poistenci možnosť využiť príspevok vo výške 10 eur na okuliarové rámy na okuliare, predpísané očným lekárom, pre deti do 12 rokov – do dňa 13. narodenín. Zmena podmienok príspevku bude platná k 1. 7. 2021.

Dôležité dokumenty

0
Balík

Balík výhod pre váš zdravý zrak vo výške až 100 €. Na zdraví našich poistencov nám záleží, preto majú v rámci očného balíka komplexné vyšetrenie očí a OCT vyšetrenie úplne zdarma. Okrem toho prispejeme deťom na okuliarové rámy.