Očkovanie proti ovčím kiahňam

Ovčie kiahne je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom a dotykom. Jediným účinným spôsobom ochrany je očkovanie, ktoré Union zdravotná poisťovňa hradí v výške 50%
Ockovanie proti ovcim kiahnam

Union zdravotná poisťovňa uhradí svojim poistencom od 1 roka príspevok na obe dávky očkovacej vakcíny VARIVAX vo výške 50 %.

Atoms/illustrations/green/vakciny

Ovčie kiahne je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie. Zdrojom nákazy je chorý človek. Ochorenie sa prejavuje typickými pľuzgierikmi na koži a v niektorých prípadoch môže vyvolať bolestivé ochorenie – pásový opar. Ochorenie je nepríjemné predovšetkým pre malé deti. Pacient musí byť izolovaný a vyžaduje si dlhodobejšiu starostlivosť.

Ovčie kiahne u dospelých môžu spôsobiť komplikácie ako sú neplodnosť a u tehotných žien môže viesť k poškodeniu plodu. Očkovanie je jediným účinným  spôsobom, ktoré dokáže jedinca ochrániť pred samotným ochorením, ako aj pred možnými závažnými komplikáciami.

Očkovanie pozostáva z dvoch dávok. Očkovanie je možné v každom veku, odporúča sa však medzi 15.-18. mesiacom života. Očkovať je však možné i do 72 hodín po styku s ovčími kiahňami.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Postup pri očkovaní

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia