Zdieľať

Prispievame až 50% na očkovacie vakcíny

Union zdravotná poisťovňa zvyšuje príspevky na očkovacie vakcíny až na 50%. Očkovania sa nemusíte obávať a navyše ochráni zdravie vás, aj vašich detí. Viac o príspevku a očkovaní sa dočítate v článku.

Preplatíme vám až polovicu z ceny vakcíny aj z nepovinných očkovacích látok

Očkovanie je absolútne nevyhnutné aj keď u detí, často krát ani u dospelých nie je obľúbené. Očkovania sa však nikto nemusí obávať a navyše vám prispejeme na povinné i nepovinné očkovania, ktoré pomôžu chrániť zdravie malých aj veľkých. Zjednotili sme príspevok na všetky očkovania nad rámec zákona.

Od 1.6.2018 vám tak preplatíme až 50% na všetky očkovacie dávky, ktoré vám lekár predpísal a vy ste si ju v lekárni zakúpili.

Union zdravotná poisťovňa kompletne uhrádza vakcíny proti chrípke a proti osýpkam.

Ktoré sú nepovinné očkovania?

Chrípka

Kedy sa môžem očkovať? Od 6 mesiacov

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké stavy a dokonca aj smrť u vysoko rizikových skupín (malé deti, seniori, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému a imunitnými poruchami). Najúčinnejšou možnosťou prevencie sezónnej, ale tiež pandemickej chrípky je očkovanie.

Osýpky

Kedy sa môžem očkovať? Od 1 roka

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia. V súvislosti s poklesom zaočkovanosti detí a zverejnenými výsledkami imunologického prieskumu, že veková skupina 24 až 49 ročných je proti tejto infekcii chránená nedostatočne, je možné predpokladať, že zaočkovanosť klesla pod odporúčanú úroveň a nezaručí tak dostatočnú kolektívnu ochranu populácie. Množstvo epidémií osýpok vo viacerých krajinách je dôkazom, že pôvodca tejto nákazy neustále cirkuluje v populácii. Očkovanie je jedinou prevenciou proti tejto infekcii, preto je vhodné využiť možnosť dať sa zaočkovať.

Meningokoky

Kedy sa môžem očkovať? Od 1 roka

Meningokoková infekcia je závažné ochorenie spôsobujúce rôzne formy zápalu mozgových blán alebo otravy krvi. Ochorenie má veľmi často dramatický rýchly priebeh, kedy v krátkej dobe behom niekoľkých hodín príde z plného zdravia k životu ohrozujúcemu zlyhaniu organizmu pacienta.

Ovčie kiahne

Kedy sa môžem očkovať? Od 1 roka

Očkovanie je jediným účinným  spôsobom, ktoré dokáže jedinca ochrániť pred samotným ochorením, ako aj pred možnými závažnými komplikáciami. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom a dotykom, kde zdrojom nákazy je chorý človek.

Kliešťová encefalitída

Kedy sa môžem očkovať? Od 1 roka

Kliešťová encefalitída je akútne ochorenie postihujúce centrálny nervový systém. Ochorenie spôsobuje vírus, ktorý na človeka prenáša kliešť. Typickým príznakom sú vysoké horúčky, malátnosť a bolesti hlavy.

Hetapitída typu A

Kedy sa môžem očkovať? Od 1 roka

Hepatitída typu A je infekčné ochorenie, ktoré môže napadnúť pečeň. Prenáša sa kontaminovanými predmetmi, potravinami a vodou. Je nazývaná aj „chorobou špinavých rúk“. Ide o ochorenie ktoré sa prejavuje pomerne vysokou nákazlivosťou. 

Hepatitída A + B

Kedy sa môžem očkovať? Od 16 rokov

Hepatitída typu A sa prenáša kontaminovanými predmetmi, potravinami a vodou. Je nazývaná aj „chorobou špinavých rúk“. Hepatitída typu B sa prenáša krvou a inými telesnými tekutinami a na rozdiel od hepatitídy typu A môže spôsobiť trvalé následky ako je cirhóza pečene alebo rakovina. V súčasnej dobe najúčinnejšiu ochranu pred týmto ochorením  zabezpečuje očkovanie.

Pneumokoky

Kedy sa môžem očkovať? Od 3 rokov

Pneumokoky sú baktérie, ktoré spôsobujú množstvo nebezpečných až život ohrozujúcich ochorení. Medzi tie najznámejšie patria zápal pľúc, zápal mozgových blán, zápal stredného ucha a otrava krvi. 

Očkovanie proti infekcii HPV

Kedy sa môžem očkovať? Odporúča sa v rozmedzí 13-15 rokov

Cieľom očkovania je zabrániť HPV infekcii, ktorá môže byť príčinou vzniku rakoviny krčka maternice aj vzniku genitálnych bradavíc. Očkovanie pozostáva z 3 injekcií pre dievčatá vo veku 15 rokov a 2  injekcií pre dievčatá vo veku 13-14 rokov. 

 

Ktoré sú povinné očkovania?

Pravidelné povinné očkovanie detí lekári na Slovensku vykonávajú proti desiatim infekciám, a to proti: osýpkam, príušniciam a rubeole, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým invazívnym infekciám.

 

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

 

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20% zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia