Očkovanie proti infekcii HPV

HPV je vysoko nákazlivý vírus a počas svojho života sa ním infikuje pomerne veľká časť populácie. Union zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom príspevok vo výške 50 % z ceny vakcíny.
Ockovanie proti rakovine krcka maternice

Union zdravotná poisťovňa poskytuje v rámci benefitu svojim poistencom 50% príspevok na každú dávku vakcíny Cervarix alebo Gardasil 9 v štrnástom, pätnástom a šestnástom roku života.

Atoms/illustrations/green/vakciny

Očkovanie proti infekcii  ľudským  papilomavírusom  (HPV) je od januára 2019 zaradené medzi odporúčané očkovania.  Z verejného zdravotného poistenia sa poistencom preplácajú 2 dávky vakcín Cervarix a Gardasil 9 v trinástom roku veku. Prvá dávka očkovacej látky musí byť podaná odo dňa 12. narodenín do dňa, ktorý predchádza 13. narodeninám, druhá o pol roka.

Vakcína Cervarix je plne hradená a sú v nej obsiahnuté  2 typy ľudského papilomavírusu (HPV typy 16 a 18), ktoré sú zodpovedné za približne 70 % prípadov rakoviny krčka maternice, 75-80 % prekanceróznych porúch konečníka a 70 % predrakovinových lézií vonkajších pohlavných orgánov a pošvy.

Vakcína Gardasil 9 je čiastočne hradená, takže časť ceny musí poistenec doplatiť v lekárni. Na tento doplatok nie je poskytovaný príspevok. Podáva sa na ochranu pred ochoreniami spôsobenými ľudským papilomavírusom typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58. Chráni teda pred najširším spektrom typov vírusu, ktoré môžu byť príčinou vzniku genitálnych bradavíc aj viacerých onkologických ochorení. 


Aké príspevky poskytujeme v rámci benefitu?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. poskytuje v rámci benefitu svojim poistencom 50% príspevok na každú dávku vakcíny Cervarix alebo Gardasil 9 v štrnástom roku veku (odo dňa 13. narodenín do dňa, ktorý predchádza 14. narodeninám), pätnástom roku veku (odo dňa 14. narodenín do dňa, ktorý predchádza 15. narodeninám) a šestnástom roku veku (odo dňa 15. narodenín do dňa, ktorý predchádza 16. narodeninám). 


Čo je HPV?

HPV (Human papilloma virus) je vysoko nákazlivý vírus a počas svojho života sa ním infikuje pomerne veľká časť populácie. Vďaka imunitnému systému však väčšina infekcií spontánne ustúpi v priebehu niekoľkých mesiacov až 2 rokov. Avšak v prípade, že si imunita s vírusom neporadí, môže infekcia prejsť do závažných ochorení.

Existuje viac ako 100 typov HPV, z ktorých väčšina je neškodná. Niektoré z nich sú však onkogénne, to znamená, že môžu spôsobiť predrakovinové zmeny na krčku maternice a ženských pohlavných orgánoch, na konečníku, rakovinu krčka maternice, hrtana, penisu alebo konečníka, iné sú príčinou vzniku genitálnych bradavíc.


Očkovanie, ktoré chráni pred infekciou HPV

Keďže je pretrvávajúca infekcia spôsobená HPV príčinou rakoviny krčka maternice a viacerých typov onkologických ochorení, odborníci nazývajú toto očkovanie prvým očkovaním proti rakovine. V krajinách, kde je vysoké množstvo očkovaných, sa výskyt HPV infekcie znížil až o 90 %. Vakcíny proti HPV infekcii sú profylaktické, to znamená, že nedokážu zabrániť rozvoju ochorenia u osôb už infikovaných.

HPV vírus sa prenáša vo väčšine prípadov pohlavným stykom, preto sa očkovanie odporúča vo veku, kedy sa aktívny sexuálny život nepredpokladá, takže infikovanie vírusom nie je možné. Zároveň imunitný systém v tomto veku vyprodukuje po aplikácii vakcín najvyššie hladiny protilátok, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou budú u očkovaných osôb pretrvávať mnoho rokov a chrániť ich pred HPV infekciou. 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Postup pri očkovaní

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia