Zdieľať

HPV vírus: Ako sa proti nemu chrániť? Pomôže nám očkovanie?

hpv virus ockovanie proti hpv

HPV vírus je vysoko nákazlivý vírus, spôsobujúci najbežnejšiu pohlavne prenosnú infekciu. S týmto vírusom sa počas života stretne väčšina sexuálne aktívnych mužov i žien.

hpv virus ockovanie proti hpv

HPV vírus je vysoko nákazlivý vírus, spôsobujúci najbežnejšiu pohlavne prenosnú infekciu. S týmto vírusom sa počas života stretne väčšina sexuálne aktívnych mužov i žien. 

Existujú však rôzne typy HPV. Niektoré sa prejavia genitálnymi bradavicami, iné dokážu vyvolať aj rakovinu. Našťastie, proti HPV vírusu existuje bezpečné očkovanie.

Základné fakty o HPV:

 • Šíri sa orálnym, vaginálnym alebo análnym sexom.

 • Spôsobuje infekcie pohlavných orgánov a dýchacích ciest.

 • Môže sa preniesť počas pôrodu z matky na dieťa.

 • Na HPV vírus neexistuje žiaden liek, účinné je len očkovanie.

 • Vakcinácia sa vykonáva od 12. života roka, alebo kedykoľvek neskôr.

Príznaky HPV

Infekcia HPV vírusom sa nemusí nijako prejaviť, teda prakticky netušíte, že máte v tele vírus. Príznaky sa môžu prejaviť až niekoľko rokov po tom, ako ste sa infikovali. 

Bradavice

Najbežnejším príznakom HPV sú genitálne bradavice. Zvyčajne vyzerajú ako malý hrboľček, zhluk hrčiek, alebo výčnelky so stopkou, ktoré sú podobné klasickým bradaviciam. Líšia sa sfarbením, veľkosťou, niektoré sú ploché, iné zas rastú do karfiolovitých útvarov.

Bradavice sa najčastejšie objavujú na vonkajších genitáliách ženy, ale aj v pošve, či na krčku maternice. U mužov na penise, alebo na semenníkoch. Niekedy sa vyskytnú aj v okolí konečníka, prípadne na slabinách.

S HPV vírusom súvisia aj tieto bradavice:

 • Bežné bradavice – hrubé, vyššie hrbolce, ktoré sa objavujú hlavne na rukách, prstoch, či na lakťoch.

 • Plantárne bradavice – tvrdé, zrnité výrastky na nohách, najčastejšie sa usídlia na pätách.

 • Ploché bradavice – zvyčajne postihujú deti, dospievajúcich a mladých dospelých. Sú mierne vyvýšené a tmavšie, než vaša pokožka. Najčastejšie vznikajú na poškriabanej tvári, krku.

HPV vírus a rakovina

Určité typy HPV zvyšujú riziko niektorých druhov rakoviny, a to predovšetkým krčka maternice, pošvy, penisu, konečníka, ale aj hltanu, jazyka a mandlí. Samozrejme, kým sa rakovina krčka maternice vyvinie, neraz prejdú roky, či dokonca desaťročia.

Poznámka: Ide o iné HPV vírusy ako tie, ktoré spôsobujú bradavice.

 

Liečba HPV infekcie

Aj keď neexistuje žiadna priama liečba infekcie, príznaky sa dajú úspešne liečiť. Ak sú príznakom genitálne bradavice, ktoré samy nemiznú, gynekológ, kožný lekár či urológ ich ošetrí kyselinou salicylovou alebo inými liekmi na predpis: Podophyllin, Imiquimod, Podofilox, kyselina trichlóroctová.

S ohľadom na umiestnenie a typ bradavíc, vám lekár môže navrhnúť aj menej tradičné druhy liečby, ako kryoterapiu, elektrokauterizáciu, laserové ošetrenie alebo chirurgické odstránenie. 

Musíte si však uvedomiť, že hoci vám bradavice odstránili, vírus vo vašom tele ostáva a môžete ho preniesť na iných. V súčasnosti neexistuje žiadna liečba, ktorá by natrvalo odstránila vírus z tela.

Tieto faktory zvyšujú riziko nákazy:

 • väčší počet intímnych partnerov,

 • sex s osobou, ktorá mala mnoho intímnych partnerov,

 • oslabený imunitný systém – po transplantáciách orgánov, alebo v dôsledku HIV,

 • poranenia kože,

 • priamy kontakt s rizikovými bradavicami.

Prevencia pred HPV 

Najúčinnejšou ochranou pred HPV je očkovanie. Laicky sa nazýva aj očkovanie proti rakovine, no tu si pamätajme, že neexistuje žiadne očkovanie, ktoré by zabezpečilo, že rakovinu nikdy nedostaneme. Na druhej strane, očkovanie proti HPV výrazne znižuje riziko rakoviny krčka maternice, či ďalších druhov rakoviny, súvisiacich s HPV vírusmi.

Očkovacie vakcíny sa podávajú v 2 dávkach, po 6 až 12 mesiacoch. Aktuálne ich odborníci odporúčajú u mužov do 21 rokov a žien do 26 rokov, pokiaľ neabsolvovali očkovanie v mladšom veku. Homosexuálnym a bisexuálnym mužom odporúčajú očkovanie až do veku 26 rokov.

HPV vírus je zodpovedný za vyše 70 % rakovín krčka maternice, 75 až 80 % prekanceróznych porúch konečníka, a 70 % predrakovinových lézií vonkajších pohlavných orgánov a pošvy.

Ako ešte znížite riziko HPV infekcie?

 • uprednostňujte sexuálny vzťah s dlhodobým partnerom,

 • praktizujte bezpečný sex,

 • chodievajte na preventívne prehliadky ku gynekológovi (ženy),

 • kým máte genitálne bradavice, vyhýbajte sa intímnemu kontaktu s iným človekom.

Ďalším dôležitým opatrením sú preventívne prehliadky, vrátane Pap testov a iných skríningových metód, ktoré zaznamenajú bunkové zmeny už v raných štádiách.

Na vynechanie preventívnej prehliadky u gynekológa neexistuje žiadne rozumné ospravedlnenie. 

Muži sa cítia neohrozene, čo je veľká chyba

Je to naozaj tak – HPV vírus sa netýka iba žien. Hoci sú informácie väčšinou zamerané na ženy, HPV vírus môže spôsobiť vážne problémy aj u muža. Navyše, aj keď sa vírus uňho neprejaví, môže ho preniesť na svoju partnerku. Muži, informujte sa u svojho lekára o očkovaní proti HPV.

Ako vám pomôže zdravotná poisťovňa?

Pozitívne je, že v tejto oblasti existuje dobrá podpora poisťovní. Špecialitu ponúka UNION zdravotná poisťovňa, ktorá poskytuje až 50 % príspevok na vakcínu Cervarix, Gardasil a Gardasil 9 pre mládež vo veku 13 do 15 rokov. Viac sa dočítate na stránke Očkovanie proti rakovine krčka maternice.

Union zdravotná poisťovňa vám ponúka finančnú podporu aj pri LBC vyšetrení (liquid-based cytology). V tomto prípade ide o najmodernejšie cytologické vyšetrenie steru, pri ktorom lekár sleduje zmeny buniek krčka maternice. Ak ste poistenkou Unionu, zaujímajte sa o to.

Ženy, ktoré pravidelne chodievajú na preventívne prehliadky, sú pod kontrolou gynekológa. Napríklad Pap ster zaznamená všetky zmeny na bunkách pošvy alebo krčku maternice. Lekár takto odhalí akékoľvek bunkové abnormality, ktoré môžu viesť k rakovine. 

Ďalšou podrobnou metódou je DNA test, ktorý odhaľuje vysokorizikové typy HPV. DNA test je určený pre ženy vo veku 25 rokov a viac. Informujte sa o ňom u svojho gynekológa.

Muž by mal navštíviť urológa, ak si všimne zmeny na pohlavných orgánoch, alebo na ich funkcii. Výhodou je, že mužské orgány vidno, aj ich nefunkčnosť spozorujeme rýchlo.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Petra Straková, gynekologička, s atestáciou z gynekológie a pôrodníctva. 

Autor: Sabína Zavarská

Zdroje: www.union.sk, www.medicalnewstoday.com 

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia