Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Deťom do 18 rokov vrátime doplatky za lieky a dietetické potraviny bez obmedzenia

Rodičia detí poistených v Union zdravotnej poisťovni si s doplatkami za lieky a dietetické potraviny nemusia robiť žiadne starosti. Všetkým deťom od narodenia až do 18. narodenín ich vrátime v neobmedzenej výške.
Doplatky za lieky pre deti
Doplatky za lieky pre deti

Čo od nás dostanete?

Aj s obyčajnou chrípkou, či virózou často v lekárni doplatíte desiatky eur. Rozhodli sme sa, že vaše doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti budeme preplácať bez akéhokoľvek finančného limitu. Ide o všetky lieky a dietetické potraviny, ktoré:

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40
Neplatí to pre voľnopredajné lieky, ktoré si kúpite v lekárni bez predpisu.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Najčastejšie otázky

V Online pobočke sa zobrazujú všetky doplatky za lieky a dietetické potraviny predpísané zmluvným lekárov, vydané a zaplatené v lekárni na Slovensku. Prehľad doplatkov sa aktualizuje vždy po spracovaní podkladov z lekární. Maximálna doba na ich spracovanie je 8 týždňov. 

Nezapočítavajú sa tam sumy doplatkov, ktoré vrátime na základe zákonného nároku:

  • zákonný limit spoluúčasti pre deti s preukazom ZŤP od 6 do 17 rokov (vrátane) a
  • doplatky vo výške najlacnejšieho generika pre deti do 6 rokov.


Tieto hradíme podľa zákona vždy na konci nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

Zákonný limit spoluúčasti pre deti s preukazom ZŤP od 6 do 17 rokov (vrátane)

Do výslednej sumy doplatkov vyplatenej cez benefit sa nezarátavajú doplatky za vydané lieky a dietetické potraviny, ktoré automaticky vyplácame podľa zákona č. 363/2011 Z. z. vždy na konci nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

Doplatky vo výške najlacnejšieho generika pre deti do 6 rokov

Do výslednej sumy doplatkov vyplatenej cez benefit sa taktiež nezarátavajú doplatky vo výške najlacnejšieho náhradného lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny, od ktorých úhrady sú deti do 6 rokov automaticky oslobodené priamo v lekárni.

Pokiaľ si nevyberiete najlacnejšiu alternatívu, tak rozdiel v doplatku musíte uhradiť v lekárni. Tento rozdiel sa vám už počíta do sumy doplatkov, ktoré si môžete uplatniť formou benefitu v našej Online pobočke.

O vyplatenie doplatkov za lieky môžete požiadať po spracovaní všetkých podkladov z lekární. Maximálna doba na spracovanie všetkých doplatkov je 8 týždňov. Požiadať o vrátenie doplatkov môžete najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka. 

Doplatky z benefitu

Ide o reálne zaplatené doplatky v lekárni na Slovensku za lieky a dietetické potraviny predpísané zmluvným lekárom. O ich vrátenie môžete žiadať prostredníctvom benefitu v Online pobočke. 

Limit spoluúčasti 

Pre deti s preukazom ZŤP vo veku 6 až 17 rokov (vrátane) určuje limit spoluúčasti pri hradení doplatkov za lieky a dietetické potraviny zákon č. 363/2011 Z. z.

Zákonná spoluúčasť pre deti predstavuje tieto skupiny:

  • limit vo výške 0 EUR sa vzťahuje na dieťa, ktoré k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov
  • limit vo výške 0 EUR sa vzťahuje na zdravotne postihnuté dieťa, ktoré k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov a je držiteľom preukazu pre ZŤP
  • limit vo výške 12 EUR sa vzťahuje na ťažko zdravotne postihnuté dieťa, ktoré je držiteľom preukazu ZŤP


Tieto doplatky vám podľa zákona vraciame vždy na konci nasledujúceho kalendárneho štvrťroka. Viac o zákonnom limite spoluúčasti.

Doplatky vo výške najlacnejšieho generika pre deti do 6 rokov

Deti do 6 rokov sú automaticky oslobodené od úhrad doplatkov vo výške najlacnejšieho náhradného lieku či dietetickej potraviny (generika).

Ak si nevyberiete generikum, rozdiel medzi cenou najlacnejšieho alternatívy a vami vybranej musíte uhradiť v lekárni. Tento rozdiel sa vám už počíta do sumy doplatkov, ktoré si môžete uplatniť formou benefitu v našej Online pobočke.

Príklady zo života

Príklad:

Liek XY, ktorý je viazaný na lekársky predpis a v lekárni stojí 10 eur. Najlacnejšia náhrada k originálu tohto lieku XY (tzv. generikum) stojí 6 eur. Ako poisťovňa priamo lekárni zaplatíme sumu najlacnejšej náhrady k originálu (tzv. generika). V tomto prípade 6 eur. Vy v lekárni zaplatíte iba 4 eurá. Tieto 4 eurá si môžete dať preplatiť prostredníctvom nášho benefitu.

Doplatky v Online pobočke:

Ak má vaše dieťa menej ako 6 rokov, v jeho konte v Online pobočke sa zobrazujú všetky doplatky za lieky, ktoré ste reálne uhradili v lekárni a tieto doplatky vám vrátime na bankový účet po aktivácií benefitu.

Príklad:

Liek XY, ktorý je viazaný na lekársky predpis, stojí v lekárni 10 eur. V lekárni zaplatíte plnú sumu 10 eur. Následne si sumu 10 eur môžete dať preplatiť prostredníctvom nášho benefitu.

Doplatky v Online pobočke:

Ak má vaše dieťa viac ako 6 rokov a nie je držiteľom preukazu ZŤP, v jeho konte v Online pobočke sa zobrazujú všetky vami uhradené doplatky za lieky a dietetické potraviny, ktoré boli predpísané zmluvným lekárom a vydané v lekárni na území SR.

Príklad:

Liek XY, ktorý je viazaný na lekársky predpis stojí 10 eur. Jeho najlacnejšia náhrada k originálu (tzv. generikum) stojí v lekárni 6 eur. Práve táto suma 6 eur sa započítava do zákonného limitu spoluúčasti. Všetky platby tejto sumy za uvedený liek (tzv. generikum) sa spočítajú za príslušný štvrťrok. Ak presiahnu sumu 12 eur, všetko nad sumu 12 eur vyplatíme na základe zákona.
Rozdiel v doplatkoch medzi najlacnejšou náhradou a reálne uhradenou sumou v lekárni vyplatíme na základe benefitu.

Doplatky v Online pobočke:

Ak má vaše dieťa viac ako 6 rokov a je držiteľom preukazu ZŤP, v jeho konte v Online pobočke sa zobrazujú všetky reálne uhradené doplatky za lieky a dietetické potraviny, predpísané zmluvným lekárom a vydané v lekárni na Slovensku znížené o sumu, ktorú automaticky uhrádzame na základe zákonného nároku na limit spoluúčasti. Robíme tak vždy na konci nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ako určuje zákon.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

SendGrid

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.