Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Limit spoluúčasti pre deti do 6 rokov: od apríla bez doplatkov

deti do 6 rokov sú oslobodené od doplatkov za lieky
Deti do 6 rokov sú od 1. apríla 2021 oslobodené od doplatkov za lieky už priamo v lekárni. Ostatným deťom vrátime doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prostredníctvom benefitu.
deti do 6 rokov sú oslobodené od doplatkov za lieky
V článku si prečítate:

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti, tzv. ochranný limit, stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorú poistenec uhrádza za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky za kalendárny štvrťrok.

Netýka sa však voľnopredajných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, ale iba tých, ktoré predpíše zmluvný lekár a sú čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia a ktoré sa zároveň nachádzajú v kategorizačnom zozname liekov a dietetických potravín.

Pokiaľ dôjde v rámci kalendárneho štvrťroka k prekročeniu limitu spoluúčasti, zdravotná poisťovňa vybraným skupinám poistencov vracia doplatky za lieky, dietetické potraviny či zdravotnícke pomôcky predpísané lekárom.

Vrátené doplatky sú vždy nad sumu 3 eurá, suma nižšia ako 3 eurá sa presunie do nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

0
Príspevok

Na bábätko vám prispejeme až 300 €. Získajte príspevok na plienky Pampers, vybrané produkty HiPP, na kurz plávania alebo na monitor dychu.

V akej výške vráti Union zdravotná poisťovňa doplatky za lieky?

Vrátenie doplatku je vo výške sumy za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených pre dané ochorenie (nie vo výške celého doplatku). Lekárnik by poistencovi mal ponúknuť najlacnejšie generikum, ale pacient si môže vybrať aj drahší liek.
Údaj o tejto sume je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdčikou (*) pod názvom lieku, dietetickej potraviny, zdravotníckej pomôcky.

Od 1. apríla 2021 vstúpil do platnosti právny predpis, podľa ktorého sú deti do 6 rokov od doplatku vo výške najlacnejšieho náhradného lieku (alebo dietetickej potraviny či zdravotníckej pomôcky) oslobodené už priamo v lekárni (neplatí sumu generického lieku).

Benefit Vrátenie doplatkov pre deti

Doplatky u ostatných detí vracia Union zdravotná poisťovňa prostredníctvom benefitu Vrátenie doplatkov. Ide o doplatky bez akéhokoľvek finančného limitu pre všetky deti poistené v Union zdravotnej poisťovni. O vrátenie doplatku môžu požiadať rodičia cez Online pobočku.

Podmienkou je, aby rodič (zákonný zástupca), ktorý žiada o doplatky za lieky, bol tiež poistencom Union zdravotnej poisťovne, alebo mal podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a nebol vedený na zozname dlžníkov v Union zdravotnej poisťovni.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.