Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Limit spoluúčasti pre deti do 6 rokov: od apríla bez doplatkov

deti do 6 rokov sú oslobodené od doplatkov za lieky
Deti do 6 rokov sú od 1. apríla 2021 oslobodené od doplatkov za lieky už priamo v lekárni. Ostatným deťom vrátime doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prostredníctvom benefitu.
deti do 6 rokov sú oslobodené od doplatkov za lieky
V článku si prečítate:

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti, tzv. ochranný limit, stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorú poistenec uhrádza za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky za kalendárny štvrťrok.

Netýka sa však voľnopredajných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, ale iba tých, ktoré predpíše zmluvný lekár a sú čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia a ktoré sa zároveň nachádzajú v kategorizačnom zozname liekov a dietetických potravín.

Pokiaľ dôjde v rámci kalendárneho štvrťroka k prekročeniu limitu spoluúčasti, zdravotná poisťovňa vybraným skupinám poistencov vracia doplatky za lieky, dietetické potraviny či zdravotnícke pomôcky predpísané lekárom.

Vrátené doplatky sú vždy nad sumu 3 eurá, suma nižšia ako 3 eurá sa presunie do nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

0
Príspevok
Na bábätko vám prispejeme až 100 €. Bezplatne vám požičiame monitor dychu, pošleme poukážku na nákup novorodeneckých potrieb a prispejeme na kurz plávania.

V akej výške vráti Union zdravotná poisťovňa doplatky za lieky?

Vrátenie doplatku je vo výške sumy za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených pre dané ochorenie (nie vo výške celého doplatku). Lekárnik by poistencovi mal ponúknuť najlacnejšie generikum, ale pacient si môže vybrať aj drahší liek.
Údaj o tejto sume je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdčikou (*) pod názvom lieku, dietetickej potraviny, zdravotníckej pomôcky.

Od 1. apríla 2021 vstúpil do platnosti právny predpis, podľa ktorého sú deti do 6 rokov od doplatku vo výške najlacnejšieho náhradného lieku (alebo dietetickej potraviny či zdravotníckej pomôcky) oslobodené už priamo v lekárni (neplatí sumu generického lieku).

Benefit Vrátenie doplatkov pre deti

Doplatky u ostatných detí vracia Union zdravotná poisťovňa prostredníctvom benefitu Vrátenie doplatkov. Ide o doplatky bez akéhokoľvek finančného limitu pre všetky deti poistené v Union zdravotnej poisťovni. O vrátenie doplatku môžu požiadať rodičia cez Online pobočku.

Podmienkou je, aby rodič (zákonný zástupca), ktorý žiada o doplatky za lieky, bol tiež poistencom Union zdravotnej poisťovne, alebo mal podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a nebol vedený na zozname dlžníkov v Union zdravotnej poisťovni.

Martina Harsanyiova

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.