Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Pracujem na Slovensku, bývam v zahraničí

Čo treba vybaviť pri odchode do zahraničia

Ak ste zamestnaný na území Slovenskej republiky a teda aj zdravotne poistený, a bydlisko má v inom členskom štáte, napríklad v Rakúsku, má nárok na vecné dávky v plnom rozsahu na území Slovenskej republiky po registrovaní prenosného dokumentu S1, ktorý vystaví príslušná zdravotná poisťovňa v inom členskom štáte.

Prenosný dokument S1 je určený na krytie nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu pre poistenca s bydliskom v inom členskom štáte ako je štát poistenia.  Pod pojmom zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu sa rozumie zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci poistenec“ a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.

Potrebné doklady k oznámeniu

Ako doručiť oznámenie a doklady do poisťovne

Potrebné doklady k oznámeniu

Najčastejšie otázky

Atoms/icons/80/grey/rekreac_tur-80

Cestujte bezpečne a bez starostí počas celého roka

Cestujte bezpečne a bez starostí počas celého roka

Union nad vami bude držať ochranné krídla počas celého roka nech budete kdekoľvek na svete.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov