Zľava na nákup produktov LIVSANE v BENU lekárňach pre poistencov Union zdravotnej poisťovne

Union zdravotná poisťovňa ponúka nové výhody. Všetkým svojim poistencom dá zľavu 25 % na produkty LIVSANE v lekárňach BENU. Záleží nám na vašom zdraví.
Zlava Benu lekarne

Vďaka nám v BENU lekárňach slušne ušetríte

Záleží nám na vašom zdraví. V spolupráci s BENU lekárňami sa staráme o zdravie a pohodlie poistencov Union zdravotnej poisťovne, ktorým prinášame atraktívne zľavy.

Zľava na nákup produktov LIVSANE

Využite zľavu až 25 % na nákup širokého sortimentu produktov prémiovej značky LIVSANE v lekárňach BENU.

LIVSANE sa vyznačuje rozpoznateľnou identitou značky, ktorú tvorí osem kategórií voľnopredajných prípravkov. LIVSANE ponúka spotrebiteľom v celej Európe prvotriednu značku pre celú rodinu.

Livsane

Ako získate zľavu 25 % na produkty LIVSANE?

Je to jednoduché. Pri nákupe produktov LIVSANE v ktorejkoľvek lekárni BENU sa pri pokladni preukážte zdravotným preukazom poistenca Union zdravotnej poisťovne. Zľava platí od 1. 8.  2020 a nevzťahuje sa na akciové produkty.

V Unione meníme životy k lepšiemu

V Union zdravotnej poisťovni máme množstvo vynikajúcich výhod pre všetkých, pre malých aj veľkých, pre ženy aj mužov. Naši poistenci môžu navyše využiť aj výhodné zľavy na rôzne poistenia v Union poisťovni.

Svojim poistencom ďalej prinášame nadštandardné výhody v rôznych zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia