Príspevok 100 eur na zuby ročne pre všetkých poistencov

V Union zdravotnej poisťovni vieme, že zdravé zuby sú základom celkového zdravia, preto všetkým našim poistencom prinášame príspevok 100 EUR na zuby ročne.​
Prispevok na osetrenie u zubara

Dôležitá novinka! 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Radi by sme vás informovali, že od 01. 07. 2021 má náš príspevok 100 eur na zuby ročne nové pravidlá:  

 • príspevok je možné uplatniť na dentálnu hygienu u zubára, ktorý má uzatvorenú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou.
 • o príspevok je možné požiadať do 30 dní od ošetrenia cez Online pobočku alebo mobilnú aplikáciu Union zdravotnej poisťovne.
 • pre žiadosti podané po 1. 7. 2021 s dátumom ošetrenia pred 1. 7. 2021 platia podmienky platné do 1. 7. 2021 (dentálna hygiena vykonaná aj u nezazmluvneného zubára a lehota podania žiadosti do 90 dní odo dňa ošetrenia).
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Od 01. 01. 2021  je možné uplatniť príspevok aj na zubné strojčeky a za čeľustno-ortopedické výkony pre všetky deti do 18 rokov poistené u nás. Samozrejme naďalej platí, že príspevok je možné čerpať aj jednorazovo a kedykoľvek počas roka.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Ak ste preventívnu prehliadku nestihli do 31. 12. 2020, predĺžili sme možnosť absolvovať preventívnu prehliadku do 31. 03. 2021. V tomto prípade si budete môcť uplatniť príspevok 100 EUR od Union zdravotnej poisťovne za ošetrenia u zubára vykonané od 01. 04. 2021.

Kto má nárok na príspevok?

Nárok na príspevok 100 EUR na zuby majú všetci naši poistenci – deti aj dospelí. V prípade detí je podmienkou to, aby bol zákonný zástupca naším poistencom alebo mal aspoň podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne. Úplné znenie podmienok je uvedené vo verejnom prísľube

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Náš tip

O príspevok 100 EUR na ošetrenie u zubára alebo dentálnu hygienu môžete požiadať aj v našej mobilnej aplikácii. Stačí, ak si zvolíte možnosť „Dentálny benefit“, vyplníte potrebné údaje, nahráte prílohy a žiadosť jednoducho odošlete.

Na čo je možné príspevok uplatniť?

Príspevok si viete uplatniť na ošetrenie u zubára napríklad na plombovanie, zubné korunky, na dentálnu hygienu a aj na zubné strojčeky a za čeľustno – ortopedické výkony pre všetky deti do 18 rokov poistené u nás.  

Čo všetko spadá do benefitu nájdete tu.

Ako požiadať o príspevok?

Ako požiadať o príspevok?

Ako na to?

Doplňujúce informácie

 • Oboznámte sa prosím s verejným prísľubom.
 • Pozrite si, či ošetrenie patrí medzi výkony na ktoré poskytujeme príspevok.
 • Ak si chcete uplatniť príspevok na dentálnu hygienu, stiahnite a vyplňte nasledovné tlačivo, ktoré musí potvrdiť dentálny hygienik.
 • V dobe ošetrenia musíte mať aktívny poistný vzťah, nesmiete mať nedoplatok a ak žiadate príspevok pre dieťa, tak sa tieto podmienky vzťahujú aj na rodiča.
 • Máte absolvovanú preventívnu prehliadku u zubára v predchádzajúcom kalendárnom roku.
 
 • Ošetrenie u zmluvného zubára
  • K žiadosti o príspevok budete potrebovať doklad o úhrade z registračnej pokladne, virtuálnej registračnej pokladne, alebo iný daňový doklad.
  • Ak bola preventívna prehliadka za minulý rok vykonaná u nezazmluvneného lekára alebo vykázaná do predošlej zdravotnej poisťovne, tak je potrebné doložiť aj potvrdenie o preventívnej prehliadke.
  • Príspevok je možné uplatniť iba na výkony pri ktorých vzniká doplatok. Ide o výkony, ktoré sú zdravotnými poisťovňami čiastočne hradené.
  • Na podanie žiadosti máte 90 dní odo dňa ošetrenia.
  • Za každé ošetrenie je potrebné podať žiadosť samostatne.
 • Dentálna hygiena
  • Pri dentálnej hygiene prikladáte k žiadosti aj potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny potvrdené dentálnym hygienikom (akceptujeme aj iné potvrdenie, ktoré vystaví váš zubár alebo dentálny hygienik).
  • K žiadosti o príspevok budete potrebovať doklad o úhrade z registračnej pokladne, virtuálnej registračnej pokladne, alebo iný daňový doklad.
  • Ak bola preventívna prehliadka za minulý rok vykonaná u nezazmluvneného lekára alebo vykázaná do predošlej zdravotnej poisťovne, tak je potrebné doložiť aj potvrdenie o preventívnej prehliadke.
  • Príspevok je možné uplatniť iba na výkony pri ktorých vzniká doplatok. Ide o výkony, ktoré sú zdravotnými poisťovňami čiastočne hradené.
  • Na podanie žiadosti máte 90 dní odo dňa ošetrenia.
  • Za každé ošetrenie je potrebné podať žiadosť samostatne.
 • Na podanie žiadosti máte 90 dní odo dňa ošetrenia.
 • Pri ošetrení u zubára sa od podania žiadosti čaká na potvrdenie výkonu zubárom, ktorý tieto potvrdenia zasiela zvyčajne začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po ošetrení.
 • Pri dentálnej hygiene sa nečaká na vykázanie výkonu a posúdenie trvá pár dní.
 • Najneskôr do 180 dní od podania žiadosti a nevykázania ošetrenia lekárom sa žiadosť zamieta.
 • V prípade, že Vám príspevok nezašleme do 90 dní, tak nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár.

Dôležité dokumenty

Ako sa starať o žiarivý úsmev?

Základom zdravého a šťastného úsmevu je predovšetkým prevencia,
no potrebné je dbať aj na správne a pravidelné čistenie zubov.
Dentálna hygiena všeobecne Dentálna hygiena u novorodencov Dentálna hygiena v tehotenstve Dentálna hygiena u detí a tínedžerov

Infografika