Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Príspevok 150 eur na zuby ročne pre všetkých poistencov

Na zuby vám prispejeme 150 eur ročne. Z toho je 100 eur určených na ošetrenie u zubára a ďalších 50 eur na dentálnu hygienu.
Prispevok na osetrenie u zubara
Prispevok na osetrenie u zubara
Atoms/icons/24/white/info-24

Ukončujeme poskytovanie príspevku 150 eur na zuby

Príspevok 150 eur na zuby môžete využiť na ošetrenia u zubára a dentálnu hygienu už len do 30. apríla 2024. Žiadosť o preplatenie ošetrenia je potrebné podať do 30 dní od ošetrenia, najneskôr do 30. mája 2024. Viac informácií v časti Otázky k zrušeniu benefitu.

Čo od nás dostanete?

Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa poctivo stará o zuby, šetrí u zubára. My vám pomôžeme ušetriť ešte viac. Každý člen rodiny, ktorý je u nás poistený, si môže uplatniť príspevok na zuby vo výške 150 eur. Príspevky je možné využiť celé naraz alebo si ich rozdeliť na viac ošetrení podľa potreby.

Príspevok 100 eur môžete využiť na:

Príspevok 50 eur môžete využiť:

Čo treba splniť?

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Pozor zmena podmienok čerpania benefitu. Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 1. 2023 musí mať poistenec alebo poistenka absolvovanú zubnú preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ostatné podmienky (vrátane podmienky absolvovania preventívnej prehliadky u všeobecného lekára alebo pediatra) ostávajú nezmenené.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Otázky k zrušeniu benefitu

K 30. aprílu 2024 zubný benefit zaniká vo všetkých zdravotných poisťovniach z dôvodu akceptovania návrhu Ministerstva zdravotníctva SR. Túto zmenu samozrejme nevítame s radosťou, objem prostriedkov vo verejnom zdravotnom poistení je však skutočne limitovaný a nie je možné odoprieť opodstatnenosť požiadaviek financovania niektorých oblastí, napríklad ambulantného sektora. Viac o dôvode zrušenia nájdete v tlačovej správe ministerstva: Hľadáme nové benefity pre pacientov.

Prečítajte si naše stanovisko k zrušeniu zubného benefitu.

Benefity sú financované z toho istého zdroja ako aj zdravotná starostlivosť, to znamená zo zdravotných odvodov a platieb za poistencov štátu. Zdroje, ktoré mali zdravotné poisťovne plánované využiť na úhradu zubného benefitu do konca roka 2024, budú v súlade s vyhláškou o programovom rozpočtovaní presunuté na úhradu inej potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo zánik zubného benefitu 15. apríla 2024. Z toho dôvodu sme informáciu o zrušení benefitu mohli oznámiť najskôr v pondelok 15. apríla 2024.

Všetky ostatné benefity ako príspevok na očkovanie, Očný benefit, Doplatky za lieky pre deti zostávajú naďalej v platnosti a môžete si ich uplatniť. Zároveň intenzívne pracujeme na nových benefitoch a už čoskoro vám ich predstavíme.  

Benefit je možné uplatniť na zubné ošetrenia alebo dentálnu hygienu, ktorú ste absolvovali do 30. apríla 2024 vrátane. Na návštevu u zubára absolvovanú od 1. mája 2024 si už nebudete môcť uplatniť benefit.

Žiadosť je potrebné podať do 30 kalendárnych dní od ošetrenia, posledný deň, kedy budú môcť požiadať poistenci o benefit, je 30. máj 2024. Po tomto dátum už nebude možné podať žiadosť.

Všetky podané žiadosti budú posúdené priebežne v zmysle platných podmienok verejného prísľubu. Stav vašej žiadosti si môžete skontrolovať v prehľade žiadostí v detaile benefitu a o priebehu schvaľovania vás budeme informovať prostredníctvom emailových notifikácií.

Žiadosť o benefit je možné podať do 30 dní od ošetrenia, pričom posledný dátum absolvovania návštevy u zubára, za ktorý si budete môcť podať žiadosť o benefit je 30. apríl 2024. Ak ste si nepodali žiadosť na príspevok za ošetrenie vo februári 2024 v lehote 30 kalendárnych dní, v zmysle podmienok zubného benefitu vám nárok na tento príspevok zanikol.

Príspevok u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej PZS) nie je benefit. Poskytnutie príspevku u nezmluvného PZS nepatrí k benefitom ZP, a aktuálne neplánujeme v príspevku u nezmluvného PZS vykonávať zmeny. Poistencom bude tento príspevok poskytovaný rovnako ako doteraz.

Najčastejšie otázky

Stav žiadosti je možné sledovať v Online pobočke. Stačí v časti Benefity zvoliť Ošetrenie u zubára a skontrolovať prehľad čerpaných benefitov.

O stave žiadosti vás informujeme aj emailovou notifikáciou. Pokiaľ ste ju nedostali, prosím skontrolujte si poštový priečinok s názvom spam (nevyžiadaná pošta).
 • Prvou notifikáciou oznamujeme prijatie žiadosti a lehotu na posúdenie 90 dní odo dňa ošetrenia.
 • V druhom oznámení sa dozviete či bola žiadosť podaná správne alebo či je potrebné doloženie ďalších dokladov. Ak je žiadosť podaná správne, čakáme na zaslanie faktúry od stomatológa.

Celý schvaľovací proces môže trvať aj niekoľko týždňov, vzhľadom k tomu, že stomatológovia zasielajú faktúru poisťovni až niekoľko týždňov po ošetrení.

Správne potvrdenie/doklad stačí zaslať emailom na union@union.sk, s uvedením identifikačného čísla poistenca, ktorý žiada o príspevok a čísla podanej žiadosti.

Identifikačné číslo poistenca nájdete na preukaze poistenca alebo v mobilnej aplikácií. Číslo žiadosti vám pošleme v predmete notifikačného mailu.

Výkony dentálnej hygieny nie sú zo strany stomatológov do zdravotnej poisťovne spravidla oznamované a ani na doklade o úhrade nie je uvedený druh ošetrenia a identifikačné údaje poistenca. Poisťovňa tak nemusí mať informáciu o tom, aké ošetrenie a ktorý poistenec absolvoval.

Na Potvrdení o absolvovaní dentálnej hygieny sú potrebné identifikačné údaje spolu s dátumom ošetrenia, pečiatkou a podpisom stomatológa. Vďaka potvrdeniu vám vieme úhradu tohto príspevku zabezpečiť.

Uplatnenie príspevku je možné len na určitý druh ošetrení uvedených vo Verejnom prísľube alebo v Zozname čiastočne hradených stomatologických výkonov a výrobkov. Ide o ošetrenia kde sa na platbe podieľa poistenec i zdravotná poisťovňa.

Nie je možné poskytnúť príspevok na ošetrenie, ktoré hradí zdravotná poisťovňa stomatológovi v plnom rozsahu. Pre identifikáciu druhu ošetrenia nie je postačujúce vyjadrenie „stomatologický výkon“.

Uplatnenie príspevku je možné len na určitý druh ošetrení uvedených vo Verejnom prísľube alebo v Zozname čiastočne hradených stomatologických výkonov a výrobkov. Ide o ošetrenia, kde sa na platbe podieľa poistenec i zdravotná poisťovňa a zároveň váš stomatológ dané ošetrenie do zdravotnej poisťovne riadne vyfakturuje.

Nie je možné poskytnúť príspevok na ošetrenie, ktoré hradí zdravotná poisťovňa stomatológovi v plnom rozsahu.

Príspevok je možné uplatniť na ošetrenia a dentálnu hygienu vykonané našim zmluvným poskytovateľom v odbore stomatológia.

Ak takýto poskytovateľ ponúka služby cez zľavový portál je potrebné doložiť k potrebným dokladom aj zľavový poukaz/voucher/doklad o zakúpení.

Žiadosti sú posudzované v lehote do 90 dní od podania žiadosti v poradí, v akom boli doručené. Na posúdenie môže mať vplyv čitateľnosť dokladov, dožiadanie dokladov alebo aj vykázanie ošetrenia od zubára.

Tieto faktory môžu ovplyvniť čas schválenia príspevku napríklad na žiadosti podané v jeden deň. Celý schvaľovací proces môže trvať aj niekoľko týždňov, vzhľadom k tomu, že stomatológovia zasielajú faktúru poisťovni až niekoľko týždňov po ošetrení.

Uplatnenie príspevku je možné len na určitý druh ošetrení uvedených vo Verejnom prísľube alebo v Zozname čiastočne hradených stomatologických výkonov a výrobkov. Ide o ošetrenia, kde sa na platbe podieľa poistenec i zdravotná poisťovňa.

Nie je možné poskytnúť príspevok na ošetrenie, ktoré hradí zdravotná poisťovňa v plnom rozsahu, alebo ošetrenie, ktoré zdravotná poisťovňa nehradí vôbec.

Napríklad, ak je na doklade uvedená anestézia a jednoplôšková výplň, príspevok môže byť uplatnený len na jednoplôškovú výplň. Ide o ošetrenie, kde sa na platbe podieľa poistenec i zdravotná poisťovňa. Zároveň, toto ošetrenie musí váš stomatológ do zdravotnej poisťovne vyfakturovať.

Žiadosti sú posudzované v poradí v akom boli podané v lehote do 90 dní od tohto podania. Pri zubnom ošetrení trvá schválenie príspevku spravidla dlhšie, vzhľadom k tomu, že stomatológovia zasielajú faktúru poisťovni až niekoľko týždňov po ošetrení.

Pri dentálnej hygiene sa nečaká na vykázanie zo strany stomatológa. Dôležitým dokladom pre rýchle schválenie je Potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny.

Mobilná aplikácia a Online pobočka vám povolia nahrať žiadosť, avšak príspevok bude uhradený len do výšky aktuálneho zostatku na daný kalendárny rok.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.