Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Príspevok 150 eur na zuby ročne pre všetkých poistencov

Príspevok na zuby využilo už viac ako 160 000 poistencov a patrí medzi najobľúbenejšie benefity. Na zuby vám prispejeme až 150 eur ročne. Z toho je 100 eur určených na ošetrenie u zubára a ďalších 50 eur na dentálnu hygienu.
Prispevok na osetrenie u zubara
Prispevok na osetrenie u zubara

Čo od nás dostanete?

Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa poctivo stará o zuby, šetrí u zubára. My vám pomôžeme ušetriť ešte viac. Každý člen rodiny, ktorý je u nás poistený, si môže uplatniť príspevok na zuby vo výške 150 eur. Príspevky je možné využiť celé naraz alebo si ich rozdeliť na viac ošetrení podľa potreby.

Príspevok 100 eur môžete využiť na:

Príspevok 50 eur môžete využiť:

Čo treba splniť?

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Pozor zmena podmienok čerpania benefitu! Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 1. 2023 musí mať poistenec alebo poistenka absolvovanú zubnú preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ostatné podmienky (vrátane podmienky absolvovania preventívnej prehliadky u všeobecného lekára alebo pediatra) ostávajú nezmenené.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Najčastejšie otázky

Stav žiadosti je možné sledovať v Online pobočke. Stačí v časti Benefity zvoliť Ošetrenie u zubára a skontrolovať prehľad čerpaných benefitov.

O stave žiadosti vás informujeme aj emailovou notifikáciou. Pokiaľ ste ju nedostali, prosím skontrolujte si poštový priečinok s názvom spam (nevyžiadaná pošta).
  • Prvou notifikáciou oznamujeme prijatie žiadosti a lehotu na posúdenie 90 dní odo dňa ošetrenia.
  • V druhom oznámení sa dozviete či bola žiadosť podaná správne alebo či je potrebné doloženie ďalších dokladov. Ak je žiadosť podaná správne, čakáme na zaslanie faktúry od stomatológa.

Celý schvaľovací proces môže trvať aj niekoľko týždňov, vzhľadom k tomu, že stomatológovia zasielajú faktúru poisťovni až niekoľko týždňov po ošetrení.

Správne potvrdenie/doklad stačí zaslať emailom na union@union.sk, s uvedením identifikačného čísla poistenca, ktorý žiada o príspevok a čísla podanej žiadosti.

Identifikačné číslo poistenca nájdete na preukaze poistenca alebo v mobilnej aplikácií. Číslo žiadosti vám pošleme v predmete notifikačného mailu.

Výkony dentálnej hygieny nie sú zo strany stomatológov do zdravotnej poisťovne spravidla oznamované a ani na doklade o úhrade nie je uvedený druh ošetrenia a identifikačné údaje poistenca. Poisťovňa tak nemusí mať informáciu o tom, aké ošetrenie a ktorý poistenec absolvoval.

Na Potvrdení o absolvovaní dentálnej hygieny sú potrebné identifikačné údaje spolu s dátumom ošetrenia, pečiatkou a podpisom stomatológa. Vďaka potvrdeniu vám vieme úhradu tohto príspevku zabezpečiť.

Uplatnenie príspevku je možné len na určitý druh ošetrení uvedených vo Verejnom prísľube alebo v Zozname čiastočne hradených stomatologických výkonov a výrobkov. Ide o ošetrenia kde sa na platbe podieľa poistenec i zdravotná poisťovňa.

Nie je možné poskytnúť príspevok na ošetrenie, ktoré hradí zdravotná poisťovňa stomatológovi v plnom rozsahu. Pre identifikáciu druhu ošetrenia nie je postačujúce vyjadrenie „stomatologický výkon“.

Uplatnenie príspevku je možné len na určitý druh ošetrení uvedených vo Verejnom prísľube alebo v Zozname čiastočne hradených stomatologických výkonov a výrobkov. Ide o ošetrenia, kde sa na platbe podieľa poistenec i zdravotná poisťovňa a zároveň váš stomatológ dané ošetrenie do zdravotnej poisťovne riadne vyfakturuje.

Nie je možné poskytnúť príspevok na ošetrenie, ktoré hradí zdravotná poisťovňa stomatológovi v plnom rozsahu.

Príspevok je možné uplatniť na ošetrenia a dentálnu hygienu vykonané našim zmluvným poskytovateľom v odbore stomatológia.

Ak takýto poskytovateľ ponúka služby cez zľavový portál je potrebné doložiť k potrebným dokladom aj zľavový poukaz/voucher/doklad o zakúpení.

Žiadosti sú posudzované v lehote do 90 dní od podania žiadosti v poradí, v akom boli doručené. Na posúdenie môže mať vplyv čitateľnosť dokladov, dožiadanie dokladov alebo aj vykázanie ošetrenia od zubára.

Tieto faktory môžu ovplyvniť čas schválenia príspevku napríklad na žiadosti podané v jeden deň. Celý schvaľovací proces môže trvať aj niekoľko týždňov, vzhľadom k tomu, že stomatológovia zasielajú faktúru poisťovni až niekoľko týždňov po ošetrení.

Uplatnenie príspevku je možné len na určitý druh ošetrení uvedených vo Verejnom prísľube alebo v Zozname čiastočne hradených stomatologických výkonov a výrobkov. Ide o ošetrenia, kde sa na platbe podieľa poistenec i zdravotná poisťovňa.

Nie je možné poskytnúť príspevok na ošetrenie, ktoré hradí zdravotná poisťovňa v plnom rozsahu, alebo ošetrenie, ktoré zdravotná poisťovňa nehradí vôbec.

Napríklad, ak je na doklade uvedená anestézia a jednoplôšková výplň, príspevok môže byť uplatnený len na jednoplôškovú výplň. Ide o ošetrenie, kde sa na platbe podieľa poistenec i zdravotná poisťovňa. Zároveň, toto ošetrenie musí váš stomatológ do zdravotnej poisťovne vyfakturovať.

Žiadosti sú posudzované v poradí v akom boli podané v lehote do 90 dní od tohto podania. Pri zubnom ošetrení trvá schválenie príspevku spravidla dlhšie, vzhľadom k tomu, že stomatológovia zasielajú faktúru poisťovni až niekoľko týždňov po ošetrení.

Pri dentálnej hygiene sa nečaká na vykázanie zo strany stomatológa. Dôležitým dokladom pre rýchle schválenie je Potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny.

Mobilná aplikácia a Online pobočka vám povolia nahrať žiadosť, avšak príspevok bude uhradený len do výšky aktuálneho zostatku na daný kalendárny rok.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.