Pomôžeme vám s doplatkami u zubára

Doplatky za zubné korunky a dentálnu hygienu zaťažujú každý rodinný rozpočet. Zistite, v akej výške vám Union prispeje na zuby a dentálnu hygienu.
pomozeme vam s doplatkami u zubara
pomozeme vam s doplatkami u zubara

Vieme, že u zubára musíte často doplácať. Chceme vám pomôcť, a preto prispievame na dentálnu starostlivosť a doplatky u zubára.

Zubná korunka

Zubná korunka je riešením vtedy, keď treba úplne nahradiť chýbajúci zub alebo poškodenú veľkú časť jeho povrchu (v prípadoch, keď klasická plomba už nepomôže).

Používa sa najmä v prípadoch: 

Zdravotné poisťovne platia za korunku zubárovi podľa cenového opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR. Napriek tomu však poistenec dopláca v niektorých prípadoch aj 100 EUR.

My v Union zdravotnej poisťovni vieme, že výdavky na zubára potrápia nejednú peňaženku. Preto pre všetkých našich poistencov máme Príspevok 100 EUR na zuby a dentálnu hygienu ročne pre každého.

Príspevok 100 EUR na zuby ročne si môžete uplatniť na rôzne doplatky za ošetrenia u zubára, ktorý má s Union zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu (zoznam zmluvných zubárov), alebo aj na dentálnu hygienu, ktorá pomáha udržiavať vaš úsmev zdravý a krásny.

100 EUR na zuby ročne každému poistencovi

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia