Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Oznamy

Všeobecné

Onkomarkery k 1.4.2021  xlsx

Centrálne nakupované lieky  pdf

Motivacne kriteria 2015  pdf

Onkomarkery 01.04.2020  xlsx

Onkomarkery 01.04.2019  xlsx

erecept predpis v ambulancii  pdf

Nižšia cena 31122016.pdf  pdf

Motivacne kriteria  pdf

Oznam indikujucim lekarom  pdf

Dodatky k zmluvam  pdf

Podmienky úhrad výkonov

Usmernenie

Onkomarkery

Onkomarkery k 1.4.2021  xlsx

Kategorizovaný ŠZM

Zoznam kategorizovaneho SZM xlsx 042017  xlsx

Zoznam kategorizovaneho SZM xlsx  xlsx

Pripočitateľné položky DRG

Lekárenská ZS

eRecept

erecept predpis v ambulancii  pdf

Iné

Motivacne kriteria 2015  pdf