Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Usmernenia k vykazovaniu laboratórnych výkonov

Všeobecné

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1. 4. 2024  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov - aktualizácia k 1. 1. 2024  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1. 4. 2023  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1. 4. 2022  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1.4.2021  xlsx

Onkomarkery k 1. 4. 2020  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1. 4. 2020  xlsx