Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Žiadosť o schválenie zdravotníckych pomôcok pri finančne náročných výkonoch

Všeobecné

Žiadosť o udelenie výnimky na poskytnutie a úhradu kategorizovanej zdravotníckej pomôcky nad určený limit  docx