Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Onkomarkery

Všeobecné

Onkomarkery k 1.4.2021  xlsx

Usmernenia k vykazovaniu laboratórnych výkonov

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1.4.2021  xlsx

Onkomarkery 01.04.2020  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 01.04.2020  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 01.04.2019  xlsx

Onkomarkery 01.04.2019  xlsx