Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Čestné vyhlásenia

Všeobecné

Cestne vyhlasenie VLD k zazmluvneniu INR  pdf

Cestne vyhlasenie o vyske uvazku RTF  

Cestne vyhlasenie o vyske uvazku PDF  pdf

Výška úväzku poskytovateľa ZS

Cestne vyhlasenie o vyske uvazku RTF  

Cestne vyhlasenie o vyske uvazku PDF  pdf

Antikoagulačná liečba

Cestne vyhlasenie VLD k zazmluvneniu INR  pdf