Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Oznamy

Všeobecné

Onkomarkery k 1.4.2021  xlsx

Centrálne nakupované lieky  pdf

Motivacne kriteria 2015  pdf

Onkomarkery k 1. 4. 2020  xlsx

Onkomarkery k 1. 4. 2019  xlsx

erecept predpis v ambulancii  pdf

Oznam indikujucim lekarom  pdf

Všeobecné usmernenia

DRG

Usmernenia ku Covidu

Zmluvné zariadenia na testovanie Covid-19  pdf

Usmernenie k vykazovaniu výkonu 16x  pdf

Podmienky úhrad výkonov

Usmernenie

Onkomarkery

Onkomarkery k 1.4.2021  xlsx

Kategorizovaný ŠZM

Pripočitateľné položky DRG

Lekárenská ZS

eRecept

erecept predpis v ambulancii  pdf

Iné

Motivacne kriteria 2015  pdf

Usmernenia k vykazovaniu laboratórnych výkonov

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1.4.2021  xlsx

Onkomarkery k 1. 4. 2020  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1. 4. 2020  xlsx

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov k 1. 4. 2019  xlsx

Onkomarkery k 1. 4. 2019  xlsx