Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Žiadosti

Všeobecné

Zmena zaslania preplatku  pdf

Univerzalna ziadost  pdf

Ziadost 2010  pdf

Univerzálna žiadosť

Univerzalna ziadost  pdf

Žiadosť o zmenu spôsobu zaslania preplatku

Zmena zaslania preplatku  pdf

Žiadosť SZČO o zníženie preddavkov

Žiadosť o splátkový kalendár

Žiadosť o splátkový kalendár  pdf

Ročné zúčtovanie

Ziadost 2010  pdf