Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa

Prihlasujte svojich zamestnancov a posielajte mesačné výkazy cez našu Online pobočku pre platiteľov. Od 01. 01. 2021 vstúpila do platnosti legislatíva týkajúca sa elektronickej formy prihlasovania zamestnancov do zdravotnej poisťovne a oznamovania zmien na to nadväzujúcich.

Všeobecné

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa  pdf