Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Oznámenie o vzniku/zmene/zániku platiteľa poistného

Prihlasujte svojich zamestnancov a posielajte mesačné výkazy cez našu Online pobočku pre platiteľov. Od 01. 01. 2021 vstúpila do platnosti legislatíva týkajúca sa elektronickej formy prihlasovania zamestnancov do zdravotnej poisťovne a oznamovania zmien na to nadväzujúcich.

Všeobecné

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného - vyplniteľné  pdf