Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Oznámenie o vzniku/zmene/zániku platiteľa poistného

Všeobecné

Oznamenie o vzniku zmene zaniku platitela poistneho Vyplnitelne  pdf