Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Vysvetlenie k výpočtu roč. zúčtovania

Všeobecné

RZP brozura  pdf

Vysvetlenie k vypoctu RZZP 2015  pdf

Vysvetlenie k vypoctu RZZP 2014  pdf

Vysvetlenie postupu vypoctu  pdf

Dividendy  pdf