Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Žiadosť o zmenu spôsobu zaslania preplatku

Všeobecné

Zmena zaslania preplatku  pdf