Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Spôsob výpočtu zrážkovej dane z preplatku

Všeobecné

Sposob vypoctu zrazkovej dane RZZP 2015  pdf