Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku COVID-19 za obdobie 3/2020

Všeobecné

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku v dôsledku COVID-19 za obdobie 3/2020.pdf  pdf