Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Príspevok vo výške 900 EUR na predimplantačnú genetickú diagnostiku

Predimplantačná genetická diagnostika je metóda umožňujúca genetické vyšetrenie vyvíjajúceho sa embrya ešte pred jeho zavedením do maternice. Pre naše poistenky máme príspevok až 900 eur na tento úkon v rámci procesu umelého oplodnenia.
pgd predimplantacna geneticka diagnostika
pgd predimplantacna geneticka diagnostika

V čom spočíva vyšetrenie PGD?

Metóda umožňujúca genetické vyšetrenie vyvíjajúceho sa embrya ešte pred jeho zavedením do maternice. Vyšetrenie umožňuje výber embrya, ktoré neponesie genetickú zmenu, spojenú s postihnutím potomka. Genetické poruchy môžu byť na úrovni chromozomálnych anomálií (translokácie, aneuploidie, iné štrukturálne prestavby chromozómov), alebo sa jedná o poruchu jedného génu, teda monogénne ochorenie.

Z čoho vyšetrenie pozostáva?

Vyšetrenie pozostáva z odberu buniek (blastomér) z embryí, ktoré sa následne podrobia genetickej analýze. Veľkým prínosom je poskytnutie dôležitej diagnostickej informácie, na základe ktorej sa môže pár rozhodnúť pre cyklus AR (umelé oplodnenie) alebo požiadať o darcovstvo vajíčok, tiež zníženie rizika narodenia dieťaťa s genetickým ochorením, komplikácií v tehotenstve a opakovaných cyklov.

Aké sú podmienky poskytnutia príspevku?

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na predimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) príspevok 900 EUR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za vyšetrenie cenu, zníženú o uvedený príspevok.

Podmienky poskytnutia príspevku na predimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) nájdete v okne nižšie.

Podmienky poskytnutia príspevku 900 EUR (min. 1 splnená podmienka zo zoznamu)

Frekvencia: príspevok môže byť poskytnutý u jednej poistenky max. 3x za život – tak, ako sú hradené cykly IVF a len v tých prípadoch, keď je IVF cyklus hradený z verejného zdravotného poistenia.

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na predimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) príspevok 900 EUR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za vyšetrenie cenu, zníženú o uvedený príspevok.

Infografika

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.