Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Príspevok vo výške 900 EUR na predimplantačnú genetickú diagnostiku

V čom spočíva vyšetrenie PGD a aké sú podmienky poskytnutia príspevku na predimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD)?
pgd predimplantacna geneticka diagnostika
pgd predimplantacna geneticka diagnostika

V čom spočíva vyšetrenie PGD?

Metóda umožňujúca genetické vyšetrenie vyvíjajúceho sa embrya ešte pred jeho zavedením do maternice. Vyšetrenie umožňuje výber embrya, ktoré neponesie genetickú zmenu, spojenú s postihnutím potomka. Genetické poruchy môžu byť na úrovni chromozomálnych anomálií (translokácie, aneuploidie, iné štrukturálne prestavby chromozómov), alebo sa jedná o poruchu jedného génu, teda monogénne ochorenie.

Z čoho vyšetrenie pozostáva?

Vyšetrenie pozostáva z odberu buniek (blastomér) z embryí, ktoré sa následne podrobia genetickej analýze. Veľkým prínosom je poskytnutie dôležitej diagnostickej informácie, na základe ktorej sa môže pár rozhodnúť pre cyklus AR (umelé oplodnenie) alebo požiadať o darcovstvo vajíčok, tiež zníženie rizika narodenia dieťaťa s genetickým ochorením, komplikácií v tehotenstve a opakovaných cyklov.

Aké sú podmienky poskytnutia príspevku?

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na predimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) príspevok 900 EUR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za vyšetrenie cenu, zníženú o uvedený príspevok.

Podmienky poskytnutia príspevku na predimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) nájdete v okne nižšie.

Podmienky poskytnutia príspevku 900 EUR (min. 1 splnená podmienka zo zoznamu)

Frekvencia: príspevok môže byť poskytnutý u jednej poistenky max. 3x za život – tak, ako sú hradené cykly IVF a len v tých prípadoch, keď je IVF cyklus hradený z verejného zdravotného poistenia.

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na predimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) príspevok 900 EUR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za vyšetrenie cenu, zníženú o uvedený príspevok.

Infografika