Diagnostika neplodnosti

Podrobné hodnotenia a vyšetrenie
partnerov prispieva k odhaleniu
neplodnosti a k následnej
uspešnej liečbe.

 

Hodnotenie stavu plodnosti partnerského páru je postupný proces. Podrobné hodnotenie a vyšetrenie oboch partnerov prispieva k odhaleniu príčiny neplodnosti a k následnej úspešnej liečbe. Niektoré prípady sú na diagnostiku veľmi jednoduché, iné vyžadujú náročnejšie vyšetrenia. Vyhodnotením všetkých vyšetrení získa lekár prehľad o možnej príčine neplodnosti a navrhne optimálnu liečbu.

Diagnostika plodnosti u žien

Vek a AMH v kombinácii s AFC poskytujú komplexnú informáciu o pravdepodobnosti otehotnenia. Mali by byť vyhodnotené v úvodnej fáze diagnostiky, ešte pred zahájením liečby neplodnosti. Sekcia asistovanej reprodukcie pri SPGS stanovila hraničnú hodnotu nízkej ovariálnej rezervy z pohľadu reprodukčnej prognózy:

Vek 37 rokov je indikáciou na liečbu metódou IVF.

Anti-Millerianov hormón (AMH) informuje o zásobe vajíčok. Vyšetrenie AFC (Antral follicule count) stanovuje počet antrálnych folikulov veľkosti 2 – 10 mm, ktoré sú počítané pri ultrazvukovom vyšetrení. Hodnota 4 a menej je všeobecne uznávaná pre predpoveď nízkej odozvy vaječníkov na stimuláciu a nízkej ovariálnej rezervy.

Štandardnou súčasťou hormonálneho vyšetrenia je aj stanovenie hladiny folikulostimulačného hormónu (FSH), luteinizačného hormónu (LH), prolaktínu (PRL), hormónov štítnej žľazy (TSH, fT4), mužských hormónov – androgénov, tiež inzulínu u pacientok so syndrómom polycystických vaječníkov (vylúčenie nereaktivity na inzulín, ktorá vedie k poruchám ovulácie).

Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov

Štandardom je laparoskopické vyšetrenie, ktoré sa realizuje v celkovej anestézii. Do bruška sa zavedie špeciálny optický prístroj a operatér priamo vidí ako vyzerajú reprodukčné orgány, súčasne vie aj vylúčiť prítomnosť endometriózy a myómov. Vyšetrenie sa realizuje buď počas hospitalizácie, alebo v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti ako jednodňový výkon.

Ultrazvukové vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov (HyCoSy) sa realizuje ambulantne bez anestézie. Do krčka maternice sa zavedie tenký katéter, cez ktorý sa aplikuje kontrastná látka viditeľná na ultrazvuku. Lekár pri vyšetrení vidí, či kontrastná látka prechádza vajíčkovodmi a dostáva sa do oblasti vaječníkov.

Medzi vyšetrenia v rámci diagnostiky neplodnosti patrí aj imunologické vyšetrenie – vyšetrujú sa protilátky proti spermiám, vajíčkam a embryám, antifosfolipidové protilátky a pod. V indikovaných prípadoch (opakovaný potrat, opakovaná neúspešná liečba metódami asistovanej reprodukcie) sa vykonáva aj vyšetrenie bunkovej imunity (NK bunky).

V prípade potreby sa realizuje aj endokrinologické vyšetrenie a / alebo psychologické vyšetrenie.

Diagnostika plodnosti u mužov

Vyšetrenie spermiogramu je možné realizovať po 3 až 5 dňovej pohlavnej abstinencii. Jeho parametre sa menia pri každom vyšetrení, údaje sa preto hodnotia komplexne a s prihliadnutím na ostatné vyšetrenia.

Úplne možno vylúčiť šancu na oplodnenie jedine vtedy, keď v ejakuláte žiadne spermie nie sú. Inak nemožno určiť hranicu, kedy už spontánne otehotnenie možné nie je. Čím sú však parametre spermiogramu horšie, tým je pravdepodobnosť spontánneho otehotnenia nižšia.

Základné vyšetrenie stanovuje:

Toto vyšetrenie spermiogramu však nie je schopné odlíšiť, či ide o živé bunky, ktoré len nemajú energiu na pohyb, alebo ide o odumreté spermie.

Preto je v opodstatnených prípadoch nevyhnutné komplexné vyšetrenie spermiogramu, na ktoré Union zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom príspevok vo výške 100 EUR.

Komplexné vyšetrenie stanovuje:

Diagnostika páru

Postkoitálny test je vyšetrenie hlienu odobratého z krčka maternice po nechránenom pohlavnom styku. Robí sa v čase ovulácie, kedy má hlien optimálne vlastnosti na preniknutie spermie. Hlien sa vyšetruje ihneď po odobratí pod mikroskopom. Výsledky poukazujú na schopnosť spermií preniknúť do hlienu krčka maternice a prežívať v tomto prostredí.

V prípade vysokého percenta nepohyblivých spermií môžu byť na príčine prítomné protilátky proti spermiám, ktoré spôsobujú ich znehybnenie prípadne zhlukovanie. Zhluky sú živé ale bránia spermiám pohybovať sa a tým blokujú schopnosť spermie oplodniť vajíčko.

Pred plánovaným vyšetrením sa odporúča dodržať 3 dňovú pohlavnú abstinenciu, aby bola kvalita spermií optimálna. Ide o jednoduché, rýchle, bezbolestné a finančne nenáročné vyšetrenie, na základe ktorého je možné zistiť, či je reálna šanca otehotnieť prirodzene.

Genetické vyšetrenia pri neplodnosti

Základnou podmienkou pred každým laboratórnym vyšetrením je klinicko-genetické vyšetrenie oboch partnerov lekárom so špecializáciou v odbore lekárska genetika.

Indikácie:


Predimplantačnému genetickému laboratórnemu vyšetreniu predchádza:

Predimplantačná genetická diagnostika (PGD)

Je určená pre páry, kde je dokázané riziko prenosu závažného genetického ochorenia. Špeciálne genetické vyšetrenie umožňuje výber embrya, ktoré neponesie genetickú zmenu, spojenú s postihnutím potomka.

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na PGD vyšetrenie svojim poistencom príspevok vo výške 900 EUR v nasledovných prípadoch:

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Infografika