Atoms/icons/24/grey/info-24

Od 1. 7. 2022 nebude možné na našich pobočkách platiť za poistenie v hotovosti. Zmena sa netýka poistenia pre cudzincov a cestovného poistenia.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Príspevok vo výške 100 EUR na komplexné vyšetrenie spermiogramu

Čo môže komplexné vyšetrenie spermiogramu zahŕňať a aké sú podmienky poskytnutia príspevku na komplexné vyšetrenie spermiogramu?
spermiogram komplexne vysetrenie
spermiogram komplexne vysetrenie

Základné vyšetrenie stanovuje objem, vzhľad, dobu skvapalnenia ejakulátu, počet spermií na mililiter, vyšetrenie pohyblivosti a tvaru spermií. Toto vyšetrenie spermiogramu však nie je schopné odlíšiť, či ide o živé bunky, ktoré len nemajú energiu na pohyb, alebo o odumreté spermie. Preto je v opodstatnených prípadoch nevyhnutné komplexné vyšetrenie spermiogramu.

Čo môže komplexné vyšetrenie spermiogramu zahŕňať?

Aké sú podmienky poskytnutia príspevku?

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na komplexné vyšetrenie spermiogramu príspevok 100 EUR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za vyšetrenie cenu, zníženú o uvedený príspevok.

Podmienky poskytnutia príspevku na komplexné vyšetrenie spermiogramu nájdete v okne „Podmienky poskytnutia príspevku“ nižšie.

Podmienky poskytnutia príspevku 100 EUR (min. 1 splnená podmienka zo zoznamu)

Frekvencia: príspevok môže byť poskytnutý u jedného poistenca maximálne raz za život.

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na komplexné vyšetrenie spermiogramu príspevok 100 EUR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za vyšetrenie cenu, zníženú o uvedený príspevok.

Infografika

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnota vášho bývania medziročne stúpla o 18 %.
A čo vaša poistka?

Ak je poistná suma nižšia ako hodnota majetku, v prípade škodovej udalosti sa môže stať, že vyplatená poistná suma vám nebude stačiť na úplnú obnovu poistenej veci. 

Zistite, koľko by vás stálo poistenie nehnuteľnosti pri jej aktuálnej hodnote.