Príspevok 200 EUR na mikromanipulačnú techniku ICSI

Metóda ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie) je laboratórna technika, ktorá je nadstavbou IVF. Čo treba splniť, aby ste dostali príspevok na ICSI?
ICSI mikromanipulacna technika

Čo je Mikromanipulačná technika ICSI?

Metóda ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie) je laboratórna technika, ktorá je nadstavbou IVF (in vitro fertilizácia). Pri nej sa injekciou vpraví najkvalitnejšia spermia do cytoplazmy zrelého vajíčka. Má tak uľahčenú cestu, pretože nemusí prekonávať jeho obaly. Pri injekčnom vpravení spermie priamo do vajíčka je potrebné pred samotným vpichnutím odstrániť masu buniek, ktorá ho obklopuje. Vďaka tomu je možné zistiť zrelosť vajíčka podľa základných morfologických znakov viditeľných pod mikroskopom.

Podmienky poskytnutia príspevku na intracytoplazmatickú injekciu spermie (ICSI) sú uvedené v indikačných kritériach pre poskytnutie príspevkov na umelé oplodnenie.

Podmienky poskytnutia príspevku na intracytoplazmatickú injekciu spermie (ICSI) sú uvedené v indikačných kritériách pre poskytnutie príspevku.

Aký je rozdiel medzi IVF A ICSI?

Pri klasickej IVF zostáva obal z buniek okolo vajíčka zachovaný (neodstraňuje sa), pretože je nevyhnutný k spontánnej interakcii vajíčka so spermiami. Nie je teda možné zrelosť vajíčok hodnotiť, dôsledkom čoho sa môže stať to, že prvotným dôvodom zlyhania oplodnenia vajíčok je ich nepripravenosť na oplodnenie (teda sú nezrelé).

Ďalšou výhodou metódy ICSI oproti klasickému IVF je skutočnosť, že pri spontánnom oplodnení vajíčka musia spermie postupne aktívne samé vyhľadať vajíčko, preniknúť cez masu buniek okolo vajíčka, prejsť ďalším obalom vajíčka a spojiť sa s tenkou bunkovou membránou vajíčka. Ide o celú kaskádu dejov, kde stačí, že zlyhá jediná časť a výsledkom je neoplodnené vajíčko.

Vďaka ICSI sa táto náročná cesta spermie do vajíčka preklenie tým, že spermia je injektovaná priamo na miesto – teda do vnútra vajíčka. Deje, ktoré nastávajú po vstupe spermie do vajíčka, sú už v oboch prípadoch rovnaké a závisia od pripravenosti vajíčka k ďalším procesom, ktorých sa vajíčko aktívne zúčastňuje.

Aké sú podmienky poskytnutia príspevku?

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na intracytoplazmatickú injekciu spermie (ICSI) príspevok 200 EUR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za vyšetrenie cenu, zníženú o uvedený príspevok. 

Podmienky poskytnutia príspevku na intracytoplazmatickú injekciu spermie (ICSI) sú uvedné v sekcii “Podmienky poskytnutia príspevku” nižšie.

Podmienky poskytnutia príspevku 200 EUR (min. 1 splnená podmienka zo zoznamu)

Frekvencia: Príspevok môže byť poskytnutý u jedného poistenca raz za kalendárny rok, ale max. 3x za život – tak, ako sú hradené cykly IVF a len v tých prípadoch, keď je IVF cyklus hradený z verejného zdravotného poistenia.

Union zdravotná poisťovňa poskytuje na intracytoplazmatickú injekciu spermie (ICSI) príspevok 200 EUR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za vyšetrenie cenu, zníženú o uvedený príspevok.

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia