Preventívna prehliadka aktívných športovcov do 18 rokov

Preventivna prehliadka pre sportovcov do 18 rokov

Nižšie sa dočítate: Pre koho je príspevok určený Aktívni športovci do veku 18 rokov (resp. ich zákonní zástupcovia) môžu požiadať o vykonanie preventívnej prehliadky u telovýchovného lekára určenej pre túto kategóriu mladých ľudí. Príspevok je určený pre športovkyne a športovcov aktívnych v organizovanom športe do dovŕšenia 18. roku. Ako prebieha prehliadka Preventívnu prehliadku organizovaných aktívnych športovcov vykonáva raz ročne lekár […]

Nezaopatrení rodinní príslušníci a ich poistenie

Nižšie sa dočítate: Ak sa rozhodnete odísť do iného členského štátu Európskej únie, krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, nárok na verejné zdravotné poistenie sa posudzuje aj u vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Posudzuje sa ich situácia či už ostali bývať na Slovensku alebo s vami odišli do cudziny. Kto je nezaopatrený rodinný príslušník (NRP) Nezaopatrený […]

Liečba v zahraničí

liecba v zahranici

Bola Vám v zahraničí poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo zvažujete liečbu za hranicami? Nižšie nájdete možnosti úhrady Union zdravotnou poisťovňou, a.s., (ďalej len „Union ZP“), ako aj typy zdravotnej starostlivosti (ZS), ktorú je možné absolvovať v cudzine a ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Atoms/icons/80/grey/nehoda_vodica-80 Cezhraničná ZS Vyšetrenia bez predchádzajúceho súhlasu Viac Cezhraničná ZS,  ktorá nemusí byť vopred schválená, […]

Preventívna prehliadka u všeobecného lekára

prehliadka u vseobecneho lekara

Prevencia Prehliadka u všeobecného lekára Poskytovateľom služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s. Ako prebieha preventívna prehliadka u všeobecného lekára? I. S najväčšou pravdepodobnosťou sa vás lekár spýta na váš zdravotný stav od poslednej návštevy. Skúste si spomenúť na termín poslednej návštevy a zdravotné problémy, ktoré ste odvtedy mali. Pravdepodobne sa vás spýta aj na […]

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti v EÚ

Kritériá na schválenie úhrady za zdravotnú starostlivosť Kritéria na schválenie úhrady za zdravotnú starostlivosť v EU i mimo EU Európska únia Atoms/icons/16/grey/plus-16 Atoms/icons/16/grey/plus-16 Prehľad prístupu k zdravotnej starostlivosti v Belgicku Ak počas dovolenky v Belgicku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú belgickým právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný […]

Prevencia

Prevencia

Prevencia To, že je prevencia dôležitá, vieme všetci. To, že je bezplatnáa má na ňu nárok každý z nás, je možno pre mnohých novinka. Preto vám prinášame kompletný prehľad bezplatných preventívnych prehliadok, na ktoré by ste v priebehu roka nemali zabudnúť. Náš tip: Preventívna pripomienka Všeobecný lekár Ako prebieha preventívna prehliadka u všeobecného lekára? Ako […]