Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Výkaz preddavkov

Všeobecné

Vykaz preddavkov SZCO 2014  pdf

Vykaz platitela dividend  pdf

UZP Formular Vykaz Preddavkov SZCO  pdf

Vykaz preddavkov ROCNY 2011  pdf

Vykaz preddavkov SZCO 2012  pdf

Vykaz preddavkov SZCO 2011  pdf

Dividendy

Vykaz platitela dividend  pdf

Zamestnávateľ

SZČO

Ročný