Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Ročné zúčtovanie poistného

Všeobecné

Vseobecne informacie o RZZP pre rok 2014  pdf

Vysvetlenie postupu vypoctu  pdf

RZZP 2012  pdf

list XD  pdf

Odpis rocneho zuctovania poistneho  pdf

typ A  pdf

typ B  pdf

typ C  pdf

typ S  pdf

typ X  pdf

Ziadost 2010  pdf

list SA  pdf

list SB  pdf

list SC  pdf

list SD  pdf

2014

2012

RZZP 2012  pdf

2010

list XD  pdf

typ A  pdf

typ B  pdf

typ C  pdf

typ S  pdf

typ X  pdf

Ziadost 2010  pdf

list SA  pdf

list SB  pdf

list SC  pdf

list SD  pdf