Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Tlačivá

Všeobecné

Namietka k VN  pdf

RZZP 2012  pdf

typ B  pdf

typ C  pdf

typ S  pdf

typ X  pdf

Ziadost 2010  pdf

list SA  pdf

list SB  pdf

list SC  pdf

list SD  pdf

list XD  pdf

typ A  pdf

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku COVID-19 za obdobie 3/2020

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku v dôsledku COVID-19 za obdobie 3/2020.pdf  pdf

Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru

Oznámenie o vzniku/zmene/zániku platiteľa poistného

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného - vyplniteľné  pdf

Oznámenie o späťvzatí námietok

Oznámenie o späťvzatí námietok  doc

Ročné zúčtovanie poistného

Vseobecne informacie o RZZP pre rok 2014  pdf

Vysvetlenie postupu vypoctu  pdf

RZZP 2012  pdf

Ziadost 2010  pdf

list SA  pdf

list SB  pdf

list SC  pdf

list SD  pdf

list XD  pdf

Odpis rocneho zuctovania poistneho  pdf

typ A  pdf

typ B  pdf

typ C  pdf

typ S  pdf

typ X  pdf

Námietka k výkazu nedoplatkov

Namietka k VN  pdf

Nesúhlasné stanovisko k výsledku roč. zúčtovania

Nesuhlasne stanovisko k OZN  pdf

Oznámenie poistenca platiteľa poistného

Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného  pdf

Oznamenie poistenca platitela poistneho 092018.pdf  pdf

Oznámenie o príjmoch

Oznámenie o príjmoch za rok 2023  pdf

Oznámenie o príjmoch za rok 2023.docs  docx

Oznámenie o príjmoch za rok 2022.docs  docx

Oznámenie o príjmoch za rok 2021.docs  docx

Oznámenie o príjmoch za rok 2021  pdf

Oznámenie o príjmoch za rok 2020  docx

Oznámenie o príjmoch za rok 2020  pdf

Oznámenie o príjmoch za rok 2019.pdf  pdf

Oznámenie o príjmoch za rok 2019  docx

Oznamenie o prijmoch za rok 2018  docx

Oznamenie o prijmoch 2016 pdf  pdf

oznamenie o prijmoch 2015.pdf  pdf

Oznamenie o prijmoch za rok 2018  pdf

Oznámenie o príjmoch 2017  docx

oznamenie o prijmoch 2017 PDF  pdf

oznamenie o prijmoch 2015.doc  doc

Oznamenie o prijmoch 2014 WORD  doc

Oznamenie o prijmoch 2014 PDF  pdf

Oznamenie o prijmoch 2013 PDF  pdf

Oznamenie o prijmoch za rok 2012 PDF  pdf

Oznamenie o prijmoch za rok 2012 WORD  doc

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa  pdf