Žiadosti a tlačivá

Platiteľ

Oznamy

Všeobecné

RZP brozura  pdf

RZZP 2013  pdf

Dividendy  pdf

Info k ročnému zúčtovaniu poistného_2013

RZZP 2013  pdf

Vysvetlenie postupu vypoctu RZZP 2013  pdf

Info k ročnému zúčtovaniu poistného_2015

Vseobecne informacie o RZZP pre rok 2015  pdf

Spôsob výpočtu zrážkovej dane z preplatku

Sposob vypoctu zrazkovej dane RZZP 2015  pdf

Vysvetlenie k výpočtu roč. zúčtovania

RZP brozura  pdf

Vysvetlenie k vypoctu RZZP 2015  pdf

Vysvetlenie k vypoctu RZZP 2014  pdf

Vysvetlenie postupu vypoctu  pdf

Dividendy  pdf