Bydlisko v EÚ a práca na Slovensku

Nižšie sa dočítate: Ak ste ekonomicky činnou osobou alebo poberateľom dôchodku na území Slovenskej republiky, ale bydlisko máte v inom členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a chcete mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte bydliska, musíte požiadať svoju príslušnú zdravotnú poisťovňu o vydanie nárokového dokladu (ND) S1/S072 SK (do […]

Odchod do zahraničia

Nižšie sa dočítate: Čo treba vybaviť pri odchode do zahraničia? Pri odchode do zahraničia, či už do iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP – Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) a Švajčiarska alebo do krajiny mimo EÚ, vám verejné zdravotné poistenie na území Slovenska zaniká, ak odchádzate z dôvodu: Členský štát EÚ, EHP alebo Švajčiarsko […]

Návrat zo zahraničia

Nižšie sa dočítate: Čo treba vybaviť pri návrate zo zahraničia? V prípade, ak ste ukončili zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo dlhodobý pobyt v členskom štáte Európskej únie, v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP – Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), Švajčiarsku alebo niektorej z tretích krajín, alebo ste prestali spĺňať podmienky nezaopatreného rodinného príslušníka (NRP), vzniká vám […]

Nezaopatrení rodinní príslušníci a ich poistenie

Nižšie sa dočítate: Ak sa rozhodnete odísť do iného členského štátu Európskej únie, krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, nárok na verejné zdravotné poistenie sa posudzuje aj u vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Posudzuje sa ich situácia či už ostali bývať na Slovensku alebo s vami odišli do cudziny. Kto je nezaopatrený rodinný príslušník (NRP) Nezaopatrený […]