Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

EKG u všeobecného lekára

Prinášame vám nadštandardné vyšetrenie EKG u všeobecného lekára.
EKG u vseobecneho lekara

EKG (Elektro Kardio Graf) je veľmi jednoduché, nenáročné a hlavne nebolestivé vyšetrenie, vďaka ktorému má lekár prehľad o elektrickej aktivite vášho srdca. Každý sťah srdcového svalu je sprevádzaný vznikom slabého elektrického napätia. EKG vyšetrenie patrí k jednému z najzákladnejších vyšetrení vôbec.

Lekár na základe výsledkov dokáže posúdiť, aké prípadné zmeny sú na srdci, zohľadňuje srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar, výšku a umiestnenie jednotlivých vĺn krivky. Všetky tieto informácie poskytujú lekárovi obraz o prípadnom postihnutí srdca, zväčšení jednotlivých oddielov srdca a podobne.

Príprava na vyšetrenie

Samotné vyšetrenie nepotrebuje žiadnu prípravu, ale pred vyšetrením je vhodné, aby pacient uviedol vyšetrujúcemu všetky lieky, ktoré užíva. Niektoré z liekov môžu pôsobiť na srdce a ovplyvniť výsledok vyšetrenia.

Vyšetrenie

Pred vyšetrením je potrebné zobliecť sa do pol tela, vyhrnúť si ponožky a povytiahnuť nohavice tak, aby sa odhalili členky a uložiť sa na vyšetrovacie lôžko.

Na zápästie, na členky a na hrudník lekár (sestra) nanesie vodivý gél alebo vlažnú vodu, čím zaistí lepšiu vodivosť medzi telom a elektródami. Následne na telo vyšetrovaného umiestni elektródy, na ruky a nohy – končatinové elektródy, pomocou prísaviek umiestni na hrudník elektródy – hrudníkové elektródy.

Nasleduje samotné vyšetrenie EKG, počas ktorého je potrebné, aby vyšetrovaný ostal v kľude, nehýbal sa a nehovoril, pretože tieto aktivity môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia. Počas vyšetrenia z prístroja EKG začne vychádzať záznamový papier, na ktorom v podobe kriviek je zachytená elektrická aktivita a činnosť srdca vyšetrovaného.

Vyšetrenie trvá len niekoľko sekúnd, počas ktorých môže lekár (sestra) požiadať vyšetrovaného, aby zadržal dych, prípadne aby zhlboka dýchal. Po ukončení meraní lekár (sestra) odstráni elektródy a vyšetrovaný môže odísť. Záznam z vyšetrenia EKG je k dispozícii okamžite, ale odborné posúdenie záznamu EKG musí vykonať lekár, ktorý na základe zistení napíše lekársku správu s výsledkom vyšetrenia.

V prípade, že lekár zistí, že výsledky EKG majú závažný charakter, odporučí hospitalizáciu, prípadne podľa výsledkov vyšetrovaného upozorní na potrebu šetriť sa alebo odporučí ďalšie špeciálne odborné vyšetrenie.

Union zdravotná  poisťovňa, a.s. uhrádza  EKG vyšetrenie aj všeobecným lekárom pre  dospelých, pokiaľ majú  ambulanciu  vybavenú  prístrojom a spĺňajú požadované podmienky. Pacient nemusí  kvôli  tomuto  vyšetreniu  vyhľadať  ďalšieho  odborníka.

V prípade potreby doplňujúcich informácií nás kontaktujte na tel.č. 0850 003 333.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.