Zľavy na testy COVID-19 pre poistencov Union zdravotnej poisťovne

Union zdravotná poisťovňa ponúka všetkým svojim poistencom zľavy už na tri dostupné možnosti diagnostiky ochorenia COVID-19. Sú to PCR výter a PCR kloktanie, odhaľujúce prítomnosť vírusu v organizme a tiež test na protilátky, ktorý môže potvrdiť prítomnosť vytvorených protilátok v boji s vírusom.
Zlava test covid

Testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia iba v prípade ich indikovania lekárom. Naši poistenci majú testy na zistenie prítomnosti COVID-19 vo viacerých laboratoriách na Slovensku so zľavou 12 % až 31 %.

Vyberte si z možností testovania so zľavou pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Možnosti testovania COVID-19

 • PCR výter
 • PCR kloktací test
 • Test na protilátky

Čo je PCR výter

PCR výter je odporúčaný Úradom verejného zdravotníctva SR a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Považuje sa za najspoľahlivejší a používa sa aj ako oficiálne potvrdenie neprítomnosti ochorenia COVID-19 napr. pri návrate z rizikovej krajiny.

Priebeh vyšetrenia a výsledky

Test prebieha odobratím vzorky výteru z nosohltanu a hrdla. Výsledky sú spravidla dostupné do 2-3 pracovných dní. 

Union zľava na PCR výter

Na uplatnenie zľavy zadajte kód: PCR-10xFy-ALUN

Výsledná cena PCR testu po zľave je 48 EUR vrátane manipulačného poplatku. Táto zľava sa uplatňuje jedine pri objednávke na vyšetrenie cez lab.online.

Na uplatnenie zľavy zadajte kód: AGEL-PCR-CoV-2 

Cena PCR testu po zľave je 48 EUR (táto zľava platí iba v prípade objednania sa na vyšetrenie prostredníctvom rezervačného portálu rezervačného systému agellab.sk). 

Na uplatnenie zľavy sa stačí preukázať preukazom poistenca.

Cena PCR testu po zľave je 48 EUR. Odber vzoriek prebieha v mobilnom odberovom mieste priamo v areáli nemocnice (viac informácií).

Na uplatnenie zľavy zadajte kód: CP-PCR-TEST-CoV-2

Cena PCR testu po zľave je 48 EUR. Môžete sa objednať elektronicky pomocou rezervačného portálu covidtesty.sk.

 

Čo je PCR kloktací test

PCR kloktací test je veľmi spoľahlivý spôsob samoodberu vzorky. Vyhodnocuje sa pomocou rovnakých postupov ako pri vyšetrení z výteru. Výsledky PCR kloktacieho testu sú porovnateľné s výsledkami PCR testov z výterov nosohltana a hrdla. 

Priebeh vyšetrenia a výsledky

Test prebieha po odobratí vzorky biologického materiálu získaného kloktaním – na základe výplachu ústnej dutiny a hltana. 

Union zľava na PCR kloktací test

Na uplatnenie zľavy zadajte kód: PCR-KL-KZG1-PAQX

Konečná cena po zadaní zľavového kupónu je 48 EUR. Táto zľava sa uplatňuje jedine pri objednávke na vyšetrenie cez lab.online.

Čo je Test na protilátky

Test na protilátky je krvný test a zisťuje prítomnosť vytvorených protilátok v boji s vírusom (obranná reakcia nášho imunitného systému) po nákaze vírusom. Slúži na potvrdenie aktuálne prebiehajúceho ochorenia a/alebo na potvrdenie stretnutia sa s vírusom v minulosti (resp. prekonanie ochorenia). 

Odporúča sa opakovať po 2-3 týždňoch pre potvrdenie výsledku vyšetrenia. V prípade pozitívnych výsledkov prítomnosti ochorenia sa odporúča výsledok potvrdiť PCR testom. V prípade negatívnych výsledkov, neznamená, že pacient nie je a nebol infikovaný

Priebeh vyšetrenia a výsledky

Test prebieha odobratím vzorky krvi a následne je vzorka zaslaná do laboratória na vyšetrenie. Výsledky testu sú spravidla dostupné do 2-3 pracovných dní.

Union zľava na Test na protilátky

Na uplatnenie zľavy zadajte kód: ELISA-11YAZ-SEUN 

Výsledná cena testu na protilátky, ktorý je zameraný na vyšetrenie akútnej fázy infekcie (trieda protilátok IgA) a na potvrdenie prekonanej infekcie (trieda protilátok IgG) po zľave je 35 EUR vrátane manipulačného poplatku.

Táto zľava sa uplatňuje jedine pri objednávke na vyšetrenie cez ab.online.

Na uplatnenie zľavy zadajte kód: MEDIREX-PRO-19

Cena testu na protilátky, ktorý je zameraný na vyšetrenie akútnej fázy infekcie a na potvrdenie prekonanej infekcie, po zľave je 45 EUR. Cena testu na protilátky, ktorý je zameraný na potvrdenie prekonanej infekcie, po zľave je 25 EUR. Na odber musí byť každý samoplatca objednaný samostatne, a to online.

Na uplatnenie zľavy zadajte kód: AGEL-PRO-CoV-2

Výsledná cena základného testu na protilátky (IgG – IgM) je 30 EUR. Výsledná cena rozšíreného testu na protilátky (IgG – IgA – IgM) je 40 EUR.

Táto zľava platí iba v prípade objednania sa na vyšetrenie prostredníctvom rezervačného systému agellab.sk.

Na uplatnenie zľavy sa stačí preukázať preukazom poistenca.

Cena testu na protilátky po zľave je 20 EUR. Môžete sa objednať telefonicky cez stránku podľa miesta odberu (Prešov, Košice, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Medzilaborce, Michalovce).

Union zdravotná poisťovňa test uhrádza priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Nie je možné následne refundovať (preplácať) náklady (poplatky) na (za) odber vzorky a test zrealizované na vlastnú žiadosť poistenca a uhradené priamo poistencom a to ani v prípade, že boli indikované (predpísané) lekárom.

Prehľad benefitov Union zdravotnej poisťovne

Pomôžte nám zlepšiť našu stránku a my vás odmeníme!

Váš názor na našu stránku je pre nás dôležitý. Odpovedzte nám na niekoľko jednoduchých otázok o našom webe a troch z vás odmeníme poukážkami na nákup v e-shope hej.sk v hodnote 50 EUR. 

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia