Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Žiadosť o uzatvorenie/rozšírenie zmluvy o poskytovaní ZS

Všeobecné

Ziadost o uzatvorenie zmluvy PDF  pdf

Ziadost o uzatvorenie a rozsirenie zmluvy  docx

Priloha c 3 k Zmluve o poskytovani zdravotnej starostlivosti  docx