Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Tlačivá

Všeobecné

Žiadosť o schválenie lieku  docx

Ziadost o uzatvorenie zmluvy PDF  pdf

INZULINOVA PUMPA  pdf

PREDLZENIE LIECBY STACIONAR  pdf

ZIADOST NEREGISTROVANY LIEK  pdf

ZIADOST NEODKLADNA STAROSTLIVOST  pdf

ZIADOST O VYKON MIMO ZOZNAM  pdf

ZIADOST DIETICKA POTRAVINA  pdf

ZIADOST JEDNORAZOVA POMOCKA  pdf

Protokol CSU Xolair  docx

Ziadost na prenajom DUPV  pdf

1 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

2 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

4 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

5 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

6 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

7 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

8 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

9 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

10 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

11 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

12 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

13 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

14 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

15 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

16 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

17 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

18 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

NAVRH LIECBA V CUDZINE  pdf

Návrh

INZULINOVA PUMPA  pdf

NAVRH LIECBA V CUDZINE  pdf

Žiadosť o vzájomný zápočet pohľadávok

Ziadost o vzajomny zapocet pohladavok  pdf

Žiadosť o úhradu výkonu jednodňovej ZS

Ziadost o uhradu jednodnovej ZS a osobitne hradeneho vykonu  pdf

Vykazovanie osobitne hradených špec. zdravot. materiálov

Vykazovanie osobitne hradenych spec zdravot materialov  pdf

Žiadosť o schválenie profylaktickej liečby SIDS – domácim monitorom dýchania – NANNY1

ZIADOST PROFILAKTICKA LIECBA SIDS  pdf

Žiadosť o jednorázovú zdr. pomôcku

ZIADOST JEDNORAZOVA POMOCKA  pdf

Žiadosť o schválenie dietetickej potraviny

ZIADOST DIETICKA POTRAVINA  pdf

Žiadosť o schválenie poskytnutia elektrického vozíka

ZIADOST ELEKTRICKY INVALIDNY VOZIK  pdf

Žiadosť spánkové apnoe respironics

ZIADOST SPANKOVE APNOE RESPIRONICS  pdf

Žiadosť o schválenie zdravotníckych pomôcok pri finančne náročných výkonoch

Žiadosť o udelenie výnimky na poskytnutie a úhradu kategorizovanej zdravotníckej pomôcky nad určený limit  pdf

Žiadosť - predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby

ZIADOST LIEKY SEBE A BLIZKYM OSOBAM  pdf

Žiadosť o poskytnutie profylaktickej liečby SIDS

Ziadost o poskytnutie profylaktickej liecby SIDS  pdf

Žiadosť o uzatvorenie/rozšírenie zmluvy o poskytovaní ZS

Ziadost o uzatvorenie zmluvy PDF  pdf

Ziadost o uzatvorenie a rozsirenie zmluvy  docx

Priloha c 3 k Zmluve o poskytovani zdravotnej starostlivosti  docx

Kategorizácia ŠZM

Zazmluvnenie PZS

Ziadost o uzatvorenie zmluvy RTF  docx

Cestne vyhlasenie o vyske uvazku RTF  

Technicke poziadavky na prevadzku PACS RTF  

Žiadosť o prenájom DUPV

Ziadost na prenajom DUPV  pdf

Oznámenie k žiadosti o ošetrovateľ. starostlivosti

Osetrovatelska starostlivost vzor oznamenia  docx

Čestné vyhlásenia

Cestne vyhlasenie VLD k zazmluvneniu INR  pdf

Cestne vyhlasenie o vyske uvazku RTF  

Cestne vyhlasenie o vyske uvazku PDF  pdf

Zazmluvnenie prístrojového vybavenia nad rámec

Žiadosť o výkon mimo zoznam

ZIADOST O VYKON MIMO ZOZNAM  pdf

Žiadosť o neodkladnú ZS

ZIADOST NEODKLADNA STAROSTLIVOST  pdf

Žiadosť o neregistrovaný liek

ZIADOST NEREGISTROVANY LIEK  pdf

Predĺženie liečby stacionár

PREDLZENIE LIECBY STACIONAR  pdf

Liečba v cudzine

NAVRH LIECBA V CUDZINE  pdf

Protokoly

Protokol CSU Xolair  docx

Preventívna prehliadka

1 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

2 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

4 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

5 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

6 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

7 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

8 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

9 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

10 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

11 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

12 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

13 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

14 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

15 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

16 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

17 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

18 PREVENTIVNA PREHLIADKA  pdf

PREVENTIVNA PREHLIADKA DORAST A DOSPELI  pdf