Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Prečo je vitamín K pre novorodencov taký dôležitý?

novorodenec dostane dávku vitamínu K

V predchádzajúcich článkoch ste si mohli prečítať o vyšetreniach a skríningoch, ktoré čakajú bábätká po pôrode. V tomto článku sa dozviete, prečo je podávanie vitamínu K pre novorodencov nevyhnutné a čomu pomáha predchádzať.

novorodenec dostane dávku vitamínu K
V článku si prečítate:

Vitamín K patrí spolu s vitamínmi A, D a E k vitamínom rozpustným v tukoch. Plní dôležitú úlohu v procese zrážania krvi, v metabolizme kostí a pri regulácii hladín vápnika v krvi.

Prirodzene sa vyskytuje v 2 formách:

Vitamín K, nazývaný tiež protikrvácavý vitamín, je nenahraditeľný pri tvorbe niektorých bielkovín – faktorov zrážania krvi v pečeni. Faktorov zrážania krvi je trinásť a z toho štyri z nich sú závislé od vitamínu K. Je to faktor II – protrombín a faktory VII, IX a X.

U zdravých dospelých ľudí, ktorí sa normálne stravujú, je deficit vitamínu K veľmi zriedkavý. Nedostatkom trpia väčšinou pacienti s chronickým pečeňovým ochorením, vyskytuje sa pri dlhodobom užívaní niektorých liekov, antibiotík, pri poruche vstrebávania živín a najohrozenejšou skupinou sú práve novorodenci.

Čo je krvácavá choroba novorodencov?

Je to ochorenie spôsobené nedostatkom vitamínu K, ktoré sa prejavuje spontánnym krvácaním u inak zdravo vyzerajúceho novorodenca. Vyskytuje sa v troch formách, a to ako:

Prečo majú novorodenci nedostatok vitamínu K?

Novorodenci, zdraví aj chorí, sú vo všeobecnosti najrizikovejšou skupinou ohrozenou nedostatkom vitamínu K. Má to viacero príčin:

K vitamín nedostatočne prechádza placentou, preto si nedokážu vytvoriť postačujúce zásoby počas vnútromaternicového vývoja.

Materské mlieko má približne polovičný obsah tohto vitamínu v porovnaní s mliekom kravským. Denná potreba vitamínu K sa nachádza v cca 1 litri materského mlieka, čo novorodenec po narodení nevypije.

Novorodenci sa rodia so sterilným črevom a črevá dojčených detí sú spočiatku osídlené bifidobaktériami. Baktérie produkujúce vitamín K (E. coli) sa dostávajú do čreva až okolo 3. mesiaca života.

Nie všetci novorodenci sú ale rovnako ohrození krvácavou (hemoragickou) chorobou, zvýšené riziko je u:

Ako sa prejavuje ochorenie z nedostatku vitamínu K?

Pri včasnej a klasickej forme sa krvácavá choroba prejavuje ako náhle vzniknuté krvácanie u inak zdravého novorodenca, väčšinou do tráviaceho traktu (meléna), menej často ako krvácanie z pupočníka, nosa alebo po vpichoch (venepunkciách).

U neskorej formy prevláda vnútrolebečné krvácanie so závažnými neurologickými prejavmi a následkami.

Diagnóza sa stanoví na základe klinického priebehu a potvrdí laboratórnym vyšetrením krvného zrážania, z ktorých niektoré parametre bývajú predĺžené. Podľa závažnosti krvácania sa v liečbe uplatňuje podanie vitamínu K1 do žily alebo do svalu. Hodnoty faktorov zrážania, ktoré sú závislé od vitamínu K, sa zväčša upravia do pár hodín. V prípadoch závažnejšieho krvácania sa okrem vitamínu K podáva aj čerstvá mrazená plazma.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Mohol by vás zaujímať aj článok Pôrodná asfyxia – keď bábätko po pôrode neplače.

Účinná prevencia ochorenia

Prevencia klasickej formy krvácavej choroby novorodencov spočíva v preventívnom podávaní vitamínu K1 (Kanavit) v dávke 1 mg vo forme vnútrosvalovej injekcie. Alternatívou je podanie 2 mg vitamínu K1 (Kanavit) kvapiek do úst. Účinnosť pri podávaní injekcie alebo kvapiek je porovnateľná v prevencii klasickej formy, avšak nedostatočná v prevencii ostatných foriem krvácavej choroby. Prvá dávka sa podáva všetkým novorodencom v období medzi 2. až 6. hodinou po pôrode, t.j. mimo bezprostredného popôrodného obdobia.

U neskorej formy je preventabilita (preventívnosť) jednorazovej dávky vo forme kvapiek (do úst) nedostatočná. U novorodencov so zvýšeným rizikom hemoragickej choroby je vždy potrebné podávať vitamín K1 vo forme vnútrosvalovej alebo vnútrožilovej injekcie!

Týka sa to nasledovných skupín:

V prevencii neskorej formy krvácavej choroby je postačujúca jednorazová vnútrosvalová injekcia podaná medzi 2. až 6. hodinou po pôrode. V prípade profylaxie vo forme kvapiek však jednorazové podanie dieťa dostatočne nechráni pred neskorou formou hemoragickej choroby. V tomto prípade je žiaduce dávku vitamínu K 1 mg opakovať v týždňových intervaloch až do 10. až 12. týždňa života.

Podľa klinických štúdií u predčasne narodených novorodencov pretrvávajú v krvi vyššie hladiny vitamínu K, preto je u nich potrebné podávané dávky tohto vitamínu redukovať.

Včasná forma je častá u novorodencov, ktorých matky boli liečené počas tehotnosti liekmi – tzv. antagonistami vitamínu K. Tieto deti, žiaľ, nie sú chránené podaním vitamínu K krátko po pôrode v žiadnej forme, preto je vitamín K potrebné podávať už matke 2 až 4 týždne pred pôrodom v dávke 20 až 40 mg.

Nedojčené deti nemusia dostávať vitamín K, keďže umelé mlieka sú dostatočne obohatené o vitamín K a črevá nedojčených detí sú skôr osídlené baktériami E. coli, ktoré produkujú vitamín K.

Mnohí rodičia si myslia, že podávanie vitamínu K alebo tzv. Kanavitu nie je potrebné, bránia sa tomu obzvlášť v prípade vnútrosvalovej injekcie. Argumentujú tým, že je to pre dieťa bolestivé, čo sa každopádne nedá poprieť. Tento článok nie je napísaný s cieľom rodičov strašiť, ale vysvetliť, prečo je potrebné vitamín K podávať.

Hoci je výskyt ochorenia z nedostatku K vitamínu veľmi nízky, predstavuje pre novorodenca riziko ohrozenia zdravia v dôsledku anémie a možného neurologického poškodenia a dá sa mu v dnešnej dobe účinne predchádzať.

MUDr. Miroslava Palonder Sopková

Autorka: MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.