Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Pôrodná asfyxia – keď bábätko po pôrode neplače

pôrodná asfyxia novorodenca

V predchádzajúcich článkoch ste sa mohli dočítať o tom, ako prebieha adaptácia novorodenca po pôrode, o hodnotení skóre podľa Apgarovej a o prvom vyšetrení bábätka. Ale čo ak nastanú komplikácie, dieťa sa narodí pridusené a po pôrode nezaplače? 

pôrodná asfyxia novorodenca
V článku si prečítate:

Stav, keď novorodenec pred alebo počas pôrodu trpí nedostatkom kyslíka a s tým súvisiacim nedostatočným okysličením/nedokrvením orgánov, nazývame odborne termínom pôrodná asfyxia. Vyskytuje sa u cca 1 % novorodencov narodených v termíne, u predčasne narodených novorodencov je incidencia vyššia.

Rizikové faktory vzniku pôrodnej asfyxie

V niektorých prípadoch dokážeme predvídať problémy s adaptáciou novorodenca. Medzi najčastejšie rizikové faktory patria:

Prejavy pôrodnej asfyxie

Asfyktický (pridusený) novorodenec po pôrode nedýcha alebo dýcha lapavo, má zníženú akciu srdca pod 100 úderov za minútu, modrú alebo bielu farbu kože, je chabý, so slabou spontánnou reakciou na podnety a pohybovou aktivitou. Stupeň asfyxie hodnotíme na základe Apgarovej skóre, neurologických príznakov a laboratórnych vyšetrení z pupočníkovej krvi.

Hlavnými kritériami pre diagnózu pôrodnej asfyxie sú:

Posthypoxický syndróm

Nedostatočné okysličenie a nedokrvenie tkanív vplyvom asfyxie ovplyvňuje takmer všetky orgány tela. Postihnuté môžu byť:

Najzraniteľnejší orgán

Postihnutie mozgu v dôsledku pôrodnej asfyxie sa odborne nazýva termínom hypoxicko-ischemická encefalopatia. Mozog je najzraniteľnejším orgánom v dôsledku nedostatku kyslíka. Jej závažnosť sa hodnotí podľa Sarnatových kritérií alebo podľa Thompsonovho skóre, a to na ľahkú, stredne závažnú a závažnú formu.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Prečítajte si aj o prvých vyšetreniach novorodencov. Čo všetko si lekár všíma?

Hypotermia ako liečba

Štandardom liečby stredne závažnej a závažnej formy pôrodnej asfyxie sa v ostatných rokoch stala terapeutická hypotermia (liečebné chladenie). Jej účinnosť bola preukázaná v mnohých klinických štúdiách. Hypotermia znižuje metabolizmus mozgu, a tým mieru neurologického postihnutia a pôsobí na mozog neuroprotektívne. Na jej zahájenie je potrebné, aby novorodenec spĺňal určité indikačné kritériá:

Riadená hypotermia sa vykonáva v špecializovaných centrách, ktoré majú skúsenosti s touto formou liečby. Podmienkou je, aby bol novorodenec do centra transportovaný včas, nakoľko liečba hypotermiou by mala byť zahájená do 6 hodín. Na chladenie slúži špeciálny prístroj, pomocou ktorého sa teplota tela udržiava na 33,5°C po dobu 72 hodín a následne sa pomaly ohrieva. Pred a počas liečby sa monitoruje neurologická aktivita mozgu pomocou aEEG (amplitúdový elektroencefalogram).

Riadená hypotermia zlepšuje prognózu novorodencov so stredne závažnou a závažnou encefalopatiou.

Neoddeliteľnou súčasťou liečby je aj podporná starostlivosť, ku ktorej patrí:

Prevencia pôrodnej asfyxie

V prevencii hrá dôležitú úlohu dôsledné sledovanie matky a plodu počas tehotenstva aj samotného pôrodu, vyhľadávanie rizikových tehotenstiev. V prípade, ak sa objavia prejavy nedostatku kyslíka u plodu, či už akútne alebo chronické, je potrebné včas prijať opatrenia a indikovať ukončenie tehotenstva cisárskym rezom. Súčasťou prevencie závažných foriem pôrodnej asfyxie je adekvátne poskytnutá resuscitácia a poresuscitačná starostlivosť so zhodnotením rizika postihnutia orgánov (hlavne mozgu) a v prípade potreby včasný transport dieťaťa na špecializované pracovisko.

MUDr. Miroslava Palonder Sopková

Autorka: MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.