Zdieľať

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

medzinarodny den porodnych asistentiek

Mysleli ste si, že pôrodná asistentka je potrebná iba pri pôrode? Omyl, prácou pôrodnej asistentky je nielen pripraviť mamičku dostatočne včas na pôrod samotný, ale pomáhať aj po ňom a dopriať tak mamičkám zaslúženú odmenu, zdravé a usmievavé dieťatko. Čo všetko robí pôrodná asistentka a ako Union v tejto téme pomáha sa dozviete v článku.

medzinarodny den porodnych asistentiek

Kto je pôrodná asistentka a čo je jej poslaním?

Pôrodná asistentka je špecialistka s odborným vzdelaním a jej úlohou je poskytovanie zdravotníckej starostlivosti citlivým individuálnym prístupom, maximálnym rešpektom a úctou k žene, tehotnej, rodičke, mamičke v období šestonedelia a dieťatku, s uznaním, podporou ich práv a uspokojovaním osobitých potrieb.

Kvalita prípravy a nároky na povolanie pôrodnej asistentky sú na Slovensku na vysokej úrovni a podmienky získania licencie na výkon samostatnej praxe v tomto povolaní sú pomerne náročné. Od kvalifikvanej pôrodnej asistenky preto môžete očakávať profesionálny prístup a vynikajúce skúsenosti.

Čo všetko zahŕňa pôrodná asistencia?

Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť, určená výhradne ženám počas tehotenstva, pri pôrode a aj po pôrode.
Starostlivosť je poskytovaná pôrodnými asistentkami a základná charakteristika pôrodnej asistencie je:

 • komplexná starostlivosť o mamičku a jej dieťatko pred pôrodom, ale aj po pôrode
 • zdravotná starostlivost pri gynekologických a pôrodníckych problémoch
 • poradenstvo a otázky týkajúce sa  plodnosti

Aký je význam pôrodnej asistencie?

Licencované  pôrodné  asistentky v rámci predpôrodej zdravotnej starostlivosti učia tehotnú ženu zvládať stres, pomáhajú znižovať úzkosť, zlepšovať rodinné vzťahy, zvyšujú jej sebavedomie, sebaistotu pred blížiacim sa pôrodom.  Pripravujú mamičku čakateľku na pôrod psychicky aj fyzicky.
V rámci popôrodnej zdravotnej starostlivosti pomáhajú s dojčením a zameriavajú sa aj na plánované rodičovstvo. Medzi činnosti, ktoré môže vykonávať pôrodná asistentka patrí aj zdravotná starostlivosť po gynekologických operačných zákrokoch.

 

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Ako prispevame my?

Union zdravotná poisťovňa pozná potreby tehotných žien a žien po gynekologických operáciach. Preto ako prvá zdravotná poisťovňa uhrádzame mamičkám poisteným u nás aj zdravotnú starostlivosť poskytovanú licencovanou pôrodnou asistentkou.
Zoznam našich zazmluvnených pôrodných asistentiek a viac informácií o tomto benefite nájdete medzi našimi benefitmi

A to nie je všetko

Pre naše mamičky a ich bábätká sme pripravili balík výhod, ako napríklad knižka Naše dieťatko zdarma, príspevok na kurz plávania, alebo zľava na nákup v e-shope mimulo.sk.
Všetky výhody pre mamičky a bábätká nájdete na TU.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia