Pôrodná asistencia

Union zdravotná poisťovňa myslí na špecifické potreby žien tehotných, žien po pôrode aj novorodencov. Preto ako jediná zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť vo forme pôrodnej asistencie.
Vyhody porodna asistencia

V súvislosti s aktuálnou situáciou zabezpečila pre svoje poistenky aj možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti pôrodnej asistencie licencovanou pôrodnou asistentkou v online prostredí. Zdravotná starostlivosť pôrodná asistencia, poskytnutá cez videohovor, spĺňa základné parametre IT bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Pôrodná asistencia v domácom prostredí 

Pôrodná asistencia v domácom prostredí je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti. Určená je výhradne ženám počas tehotenstva, po pôrode a po gynekologických operačných zákrokoch. Presúva časť zdravotnej starostlivosti o matku aj novorodenca do prirodzenejšieho, domáceho prostredia.

Pôrodná asistentka je špecialistka s odborným vzdelaním, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť citlivým individuálnym prístupom, s úctou, uznaním a s maximálnym rešpektom k osobitým potrebám žien tehotných, šestonedieľok, novorodencov a žien v pooperačnej starostlivosti. Jej poslaním je byť oporou ženy počas tehotenstva a po pôrode, poskytovať jej informácie a odbornú starostlivosť tak, aby mala pocit bezpečia a pozitívne pristupovala k tehotenstvu, pôrodu a starostlivosti o dieťatko. Po gynekologických operačných zákrokoch spolupracuje s gynekológom, aby sa minimalizovalo riziko vzniku pooperačných komplikácií.

Výkon samostatnej praxe pôrodnej asistentky je spojený s povinnou licenciou od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, čím je garantované poskytovanie zdravotnej starostlivosti na vysokej odbornej úrovni.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. uhrádza zdravotnú starostlivosť, poskytovanú licencovanou pôrodnou asistentkou:

 • v rámci prenatálnej starostlivosti 5x v čase od 20. týždňa tehotenstva,
 • po pôrode 2x počas obdobia šestonedelia,
 • 2x v rámci starostlivosti o novorodenca v domácom prostredí.
 • Pred pôrodom učí tehotnú ženu zvládať stres, pomáha znižovať úzkosť, zlepšovať rodinné vzťahy, zvyšuje jej sebavedomie, sebaistotu pred blížiacim sa pôrodom a pripravuje ju naňho psychicky aj fyzicky.
 • Po pôrode vykonáva laktačné poradenstvo, poskytuje odborné informácie, zamerané na prevenciu zápalov, dodržiavanie zásad správnej životosprávy matky v súvislosti s dojčením.
 • V starostlivosti o novorodenca v domácom prostredí poskytuje odborné poradenstvo v súvislosti so životosprávou, hygienou, výživou a dojčením novorodenca.

Ideálne je mať svoju pôrodnú asistentku od tehotenstva až po šestonedelie. Výhodou je individuálny prístup, vzájomná akceptácia, kontinuita starostlivosti.

 • Počas tehotenstva môžete kontaktovať pôrodnú asistentku v najbližšom okolí miesta bydliska, dohodnúť si osobné stretnutie, navštevovať kurzy predpôrodnej prípravy, pripraviť si pôrodný plán, vybrať si miesto pôrodu a naplánovať návštevy po pôrode.
 • Počas pôrodu máte nárok vybrať si nielen lekára, ale aj pôrodnú asistentku, ktorá bude pri vašom pôrode asistovať. Môžete ju kontaktovať v dostatočnom predstihu pred termínom pôrodu, dohodnúť si podmienky a prebrať plán pôrodu.
 • Po pôrode sa môžete dohodnúť na návštevách po prepustení z pôrodnice.

O dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí môže požiadať aj matka, ktorá u nás poistená nie je. Je však potrebné, aby v čase návštevy pôrodnej asistentky už bolo v Union zdravotnej poisťovni poistené aspoň dieťatko, ktorému sa starostlivosť poskytuje.

Názov Mesto Telefónne číslo
 Žukovičová Janka, Mgr.Martin, Žilina, Turčianske Teplice0903 026 490
Hajduová Monika, Mgr.Prešov0903 680 007
Kucková Iveta, Mgr.Ružomberok0903 533 903
Repaská Lýdia, Bc.Poprad0907 542 411
Mrugová Anna – ADOS HANA, s. r. o.Litmanová0907 193 660
Ufnárová Helena, Mgr.Humenné0905 276 975
Talpasová Mária, Mgr.Vranov nad Topľou0918 088 365

Služby pôrodnej asistentky aj v online prostredí

Union zdravotná poisťovňa mení životy k lepšiemu a preto v súvislosti s aktuálnou situáciou zabezpečila pre svoje poistenky možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti pôrodnej asistencie licencovanou pôrodnou asistentkou aj v online prostredí.

V rámci prenatálnej starostlivosti si môže budúca mamička s pôrodnou asistentkou cez videohovor dohodnúť plán komplexnej ošetrovateľskej  starostlivosti, pôrodná asistentka jej môže poskytnúť odborné ošetrovateľské poradenstvo,  zamerané na prevenciu zápalov, tiež  laktačné poradenstvo a  môže poradiť, ako dodržiavať zásady správnej životosprávy. Budúcej mamičke môže pomôcť pripraviť sa na pôrod psychicky aj fyzicky  a odporučiť, ako predchádzať komplikáciám v tehotenstve.

Po pôrode v rámci postnatálnej starostlivosti  si môže mamička dohodnúť s  pôrodnou asistentkou cez videohovor plán komplexnej ošetrovateľskej  starostlivosti o ňu aj o dieťa, poradiť sa s ňou, ako dojčiť, ako predchádzať zápalom a  ako sa správne stravovať v súvislosti s dojčením.

Zároveň môže pôrodná asistentka cez videohovor odborne poradiť mamičke aj ohľadom starostlivosti o  novorodenca – koľko by mal spať, od kedy a ako dlho byť  na čerstvom vzduchu, jeho výživy, hygieny  – ako prebaľovať, ako sa starať o pokožku a môže tiež odporučiť optimálne polohy pri dojčení bábätka.

Zdravotná starostlivosť pôrodná asistencia, poskytnutá cez videohovor, spĺňa základné parametre IT bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Usmernenie k vykazovaniu je zverejnené na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy/ – Usmernenie k vykazovaniu výkonu 11a v rámci pôrodnej asistencie.

Ak majú poistenky Union zdravotnej poisťovne záujem o túto formu poradenstva, môžu kontaktovať zmluvné licencované pôrodné asistentky a dohodnúť si s nimi termín videohovoru. Pred pôrodom je možné  využiť služby pôrodnej asistentky v online prostredí 2x od 20 týždňa tehotenstva a po pôrode 2x za obdobie šestonedelia.

Licencovaná pôrodná asistentka Telefónne číslo
Hajduová Monika, Mgr.0903 680 007
E-mail
Repaská Lýdia, Bc.0907 542 411
E-mail
Ufnárová Helena, Mgr. 0905 276 975
E-mail

Pozrite si aj ďalšie výhody pre mamičky a malých poistencov, ktoré Union zdravotná poisťovňa ponúka:

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia